Fotografi av Charlotta Dabrosin

Charlotta Dabrosin

Professor

Professor i onkologi och överläkare vid onkologiska kliniken.

Mikromiljöns betydelse för bröstcancer

I Sverige drabbas en av nio kvinnor av bröstcancer. Den absoluta majoriteten av alla bröstcancrar är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen. Min forskning handlar om att hitta sätt att förebygga och förbättra behandlingen mot i första hand östrogenberoende bröstcancer.

Mer än var tionde kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Mammografisk täthet och exponering för könshormoner påverkar bröstcancerrisken. Majoriteten av alla utvecklade bröstcancrar är östrogenkänsliga. I obduktionsmaterial har mer än en tredjedel av alla kvinnor mellan 40–50 år förstadier till cancer i körtelcellerna men mindre än 1 % i samma åldersgrupp har bröstcancer.

Detta betyder att förändringar i samspelet mellan körtelceller och den omgivande vävnaden, den så kallade mikromiljön, är nödvändiga för att en cancersjukdom ska utvecklas. Detta projekt studerar samspelet mellan cellerna då denna reglering till stora delar är okänd idag. 

Mikromiljön i bröstet är unik och svår att efterlikna experimentellt. Vi har därför utvecklat flera metoder, t.ex. mikrodialys, för studierna. Med mikrodialys samlas de ämnen som signalerar mellan cellerna direkt på plats i bröstet. I kombination med andra experimentella modeller kan vi på ett komplett sätt utröna viktiga mekanismer för bröstcancertillväxt.

Vi har tidigare visat att östrogen ökar kärlnybildning och inflammation i bröstet. Den specifika målsättningen i projektet är att studera hur könshormoner, anti-hormoner, mammografisk täthet och dietförändringar påverkar ämnesomsättningen, immunceller och blodkärlsnybildning i bröstvävnad. 

Könshormoner påverkar risken att få bröstcancer och ökar risken att få återfall efter diagnos. Anti-östrogen behandling mot bröstcancer ges under lång tid och är förknippad med svåra biverkningar och många tumörer blir med tiden resistenta. För att minska risken för bröstcancer och utveckla nya behandlingsprinciper är det därför mycket viktigt att utreda östrogenmedierade effekter på normalt och canceromvandlat bröst.

På ett innovativt sätt undersöker vi mikromiljön för att hitta nya principer för prevention och behandling av bröstcancer. Båda dessa områden är av största betydelse för kvinnors hälsa i framtiden.

Nyheter

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Annelie Abrahamsson, Anna Rzepecka, Thobias Romu, Magnus Borga, Olof Dahlqvist Leinhard, Peter Lundberg, Johan Kihlberg, Charlotta Dabrosin (2016)

Oncoimmunology , Vol.5 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Gabriela Vazquez Rodriguez, Annelie Abrahamsson, Lasse Jensen, Charlotta Dabrosin (2017)

Cancer Immunology research , Vol.5 , s.234-247 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Susanne Svensson, Annelie Abrahamsson, Gabriela Vazquez Rodriguez, Anna-Karin Olsson, Lasse Jensen, Yihai Cao, Charlotta Dabrosin (2015)

Clinical Cancer Research , Vol.21 , s.3794-3805 Vidare till DOI

Publikationer i DiVA

2024

Annelie Abrahamsson, Fatemeh Rasti Boroojeni, Sajjad Naeimipour, Nina Reustle, Robert Selegård, Daniel Aili, Charlotta Dabrosin (2024) Increased matrix stiffness enhances pro-tumorigenic traits in a physiologically relevant breast tissue- monocyte 3D model Acta Biomaterialia, Vol. 178, s. 160-169 Vidare till DOI

Forskningsnätverk

Organisation