Fotografi av Charlotta Plejert

Charlotta Plejert

Biträdande professor

Samtal och kommunikativa funktionsnedsättningar

Jag är biträdande professor i logopedisk vetenskap (inriktning klinisk lingvistik). Mina forskningsintressen rör språk och interaktion hos barn och vuxna med kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar, t.ex. språkstörning, förvärvad afasi, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), personer med dövblindhet, samt språk och interaktion vid demenssjukdom. 

Av särskild relevans för mig är att identifiera återkommande mönster och praktiker i social interaktion som är betydelsefulla för att personer med kommunikativa eller kognitiva funktionsnedsättningar och deras anhöriga ska kunna leva med så hög livskvalitet som möjligt, oavsett sjukdom eller andra utmaningar. I de forskningsmiljöer som jag tillhör fokuseras huvudsakligen kvarvarande resurser och förmågor, snarare än problem och avvikelser och bearbetas hur sådana resurser, samt omgivningen, kan utvecklas för att optimera ett gott liv, inkludering och deltagande i det vardagliga livet – för alla. Jag arbetar huvudsakligen inom en multimodal, konversationsanalytisk (CA) tradition, ofta i kombination med etnografi och ibland även med experimentella metoder. Flerspråkighet, mångkulturalitet och tolkade möten är områden som länge varit del av min forskning och har även utvecklats till att omfatta flerspråkighet och mångkulturalitet avseende kommunikativa funktionsnedsättningar – ett i många avseenden förbisett område, trots en ständigt ökande globalisering. Se exempelvis Plejert et al. (2017) avseende flerspråkig interaktion och demenssjukdom.

Publikationer

2024

Rachel Ellis, Jerker Rönnberg, Charlotta Plejert (2024) Combined effects of age and hearing impairment on utterances and requests for clarification in spontaneous conversation and a referential communication task International journal of language and communication disorders, Vol. 59, s. 293-303 Vidare till DOI

2023

Marie Materne, Charlotta Plejert, Andre Frank, Jessica Bui, Karin Ridder, Camilla Warnicke (2023) Interaction and multimodal expressions in a water-dance intervention for adults with intellectual and multiple disabilities Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, Vol. 14, s. 122-153 Vidare till DOI

2021

Camilla Warnicke, Charlotta Plejert (2021) The use of the text-function in Video Relay Service calls Text & Talk, Vol. 41, s. 391-416 Vidare till DOI
Dianne Gove, Thomas Rune Nielsen, Carolien Smits, Charlotta Plejert, Mohammed Akhlak Rauf, Sahdia Parveen, Siiri Jaakson, Daphna Golan-Shemesh, Debi Lahav, Ripaljeet Kaur, Michal Karen Herz, Jessica Monsees, Jochen Rene Thyrian, Jean Georges (2021) The challenges of achieving timely diagnosis and culturally appropriate care of people with dementia from minority ethnic groups in Europe International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 36, s. 1823-1828 Vidare till DOI
Camilla Warnicke, Charlotta Plejert (2021) The use of the text-function in Video Relay Service calls Text & Talk, Vol. 41, s. 391-416 Vidare till DOI

Publikationer

Publikationer i urval (2013-2017)

2024

Rachel Ellis, Jerker Rönnberg, Charlotta Plejert (2024) Combined effects of age and hearing impairment on utterances and requests for clarification in spontaneous conversation and a referential communication task International journal of language and communication disorders, Vol. 59, s. 293-303 Vidare till DOI

2023

Marie Materne, Charlotta Plejert, Andre Frank, Jessica Bui, Karin Ridder, Camilla Warnicke (2023) Interaction and multimodal expressions in a water-dance intervention for adults with intellectual and multiple disabilities Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, Vol. 14, s. 122-153 Vidare till DOI

2021

Camilla Warnicke, Charlotta Plejert (2021) The use of the text-function in Video Relay Service calls Text & Talk, Vol. 41, s. 391-416 Vidare till DOI
Dianne Gove, Thomas Rune Nielsen, Carolien Smits, Charlotta Plejert, Mohammed Akhlak Rauf, Sahdia Parveen, Siiri Jaakson, Daphna Golan-Shemesh, Debi Lahav, Ripaljeet Kaur, Michal Karen Herz, Jessica Monsees, Jochen Rene Thyrian, Jean Georges (2021) The challenges of achieving timely diagnosis and culturally appropriate care of people with dementia from minority ethnic groups in Europe International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 36, s. 1823-1828 Vidare till DOI
Camilla Warnicke, Charlotta Plejert (2021) The use of the text-function in Video Relay Service calls Text & Talk, Vol. 41, s. 391-416 Vidare till DOI

Forskningsmiljöer

CV

Akademisk examen

  • Doktorsexamen 2004, Linköpings universitet

Undervisning

Kurser och föreläsningar i lingvistik, grammatik, pragmatik, språksociologi, språkinlärning och språkpsykologi, samt interaktionsanalys på grundläggande och avancerad nivå; inom logopedprogrammet, kognitionsvetenskapliga programmet, lärarprogrammet, samt var det än behövs, Linköpings Universitet och andra lärosäten.

Handledning och examination av kandidat och magisteruppsatser inom logopedprogrammet och lärarprogrammet, Linköpings Universitet

Forskningsprojekt (nuvarande)

  • Att leva med demens: kommunikation, relationer och kognition (FORTE 2016-07207, Lars-Christer Hydén)
  • Flerspråkiga praktiker och pedagogiska utmaningar i äldreomsorgen (VR 2013-2020, Gunilla Jansson)
  • Forskningsinitiering, Dementia, Language, Interaction, and Cognition Network (RJ F17-1161:1, Charlotta Plejert)

 Nätverk

  •  Dementia Communications Research Network (DCRN)
  • Dementia Language Interaction, and Cognition Network (DELIC)
  • Nordic Network of Interaction Studies on Communication Impairment (NISCI)
  • Nordic Research Network on Ethnicity and the Dementias