Fotografi av Christina Grundström

Christina Grundström

Universitetslektor

Hur företag förnyar sig för att bibehålla sin konkurrensfördel ligger i fokus för såväl min forskning som min undervisning. Forskningen fokuserar på etablerade företag upp till ca 1000 anställda. Undervisningen har sin tyngd på varumärkesledning.

Innovation, icke-stora företag och varumärken

Innovation som konkurrensfördel har på något sätt alltid varit i fokus för min forskning. Med tiden har fokus hamnat på företag med 10-1000 anställda och även varumärken har kommit in i bilden. Jag håller i kurser om varumärkesledning. 

Korta fakta

Akademiska examina

 • Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik, LiU 1988
 • Teknologie doktorsexamen 2004

Utmärkelser

 • Outstanding Reviewer for the STR Division, the AOM conference, augusti 2020
 • Best reviewer, Academy of Management (AOM), TIM Division, augusti 2013  
 • Outstanding reviewer, AOM BPS Division, augusti 2013
 • ISPIM Scientific Panel Award, juni 2012

Uppdrag

 • Ledamot i Programplanegruppen för Grafisk design och kommunikation (GDK).
 • IL-nämnden, suppleant 2021-2023 

Sociala medier

Undervisning

Jag håller i kurser/moment i varumärkesledning på grundläggande till doktorandnivå.

I övrigt föreläser jag om innovation, metod och internationalisering (grundläggande). Jag handleder på kandidat-, master- och doktorandnivå.

 • TEAE15 Varumärke och värdeskapande
 • TEAE16 Marknadsmedvetenhet i internationell medieöverskridande design och produktion
 • TEIE84 Industriell ekonomi, fortsättningskurs
 • TEIM32 Industriell marknadsföring
 • TNGD23 Vetenskaplig metod
 • Handledare och examinator för examensarbeten inom Industriell ekonomi och Grafisk design och kommunikation.
 
 

Handledning

Bihandledare för doktoranden Erika Lind vid LTU.

Forskning

Utifrån det genomförda projektet Framtidsföretag, forskar jag om hur tillväxt kan skapas i små och medelstora företag, vad som driver denna tillväxt och hur effektiva olika tillväxtstödjande åtgärder för sådana företag är.

Tillsammans med kollegor forskar jag om vad som gör en specifik grupp av små storföretag framgångsrika.

I ett annat samarbete försöker jag förstå hur olika intressenter och omvärldshändelser påverkar ett företags varumärkeskommunikation.

 
AI skapat bild på en fiktiv stad i akvarell teknik.

Centrum för affärsmodellsinnovation

Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI) har sin utgångspunkt i företagens roll i samhället och sättet som affärsmodeller förändras och förnyas över tid - för att kunna anpassas till förändringar i samhället.

Publikationer

2015

Christina Grundström, Anders Uddenberg (2015) Growth Ambitions vs. Actual Growth in Established SMEs XXVI ISPIM Conference: Budapest, Hungary (2015): Shaping the Frontiers of Innovation Management

2014

Christina Grundström (2014) Supply Chain Wiley Encyclopedia of Management: Volume 9 Marketing, s. 531-531 Vidare till DOI
Christina Grundström (2014) Perceptual Mapping Wiley Encyclopedia of Management: Volume 9 Marketing, s. 1-2 Vidare till DOI
Christina Grundström (2014) C2C/C2B Wiley Encyclopedia of Management: Volume 9 Marketing, s. 65-65 Vidare till DOI
Christina Grundström (2014) Push/pull marketing strategy Wiley Encyclopedia of Management: Volyme 9 Marketing, s. 414-414 Vidare till DOI

Organisation