Fotografi av Christian Steglich

Christian Steglich

Universitetslektor

Jag är matematisk sociolog och nätverksforskare. För närvarande arbetar jag som gästlektor på Institutionen för analytisk sociologi, IAS, vid Linköpings universitet.

Presentation

Jag är matematisk sociolog och nätverksforskare. Sedan 2002 är jag även en av utvecklarna till programvaran SIENA som behandlar aktör-baserad analys av dynamiska nätverk.

Min forskning fokuserar på formell modellering och statistisk interferens för sociala nätverk, med speciellt fokus på processer av social influens. Mestadels har mitt arbete ett empiriskt fokus, men jag använder även simuleringstekniker för att studera fenomen på makro- och mesonivå, som till exempel normativt beteende, sociala hierarkier och strukturen hos delgrupper i nätverk.

Publikationer

2024

Xingna Qin, Lydia Laninga-Wijnen, Christian Steglich, Yunyun Zhang, Ping Ren, Rene Veenstra (2024) Parents on the Sidelines: The Role of Parental Directing in Chinese Adolescents' Friendship Dynamics Related to Academic Achievement, Aggression, and Prosocial Behavior Journal of Early Adolescence Vidare till DOI

2023

Tom Snijders, Christian Steglich (2023) Network Dynamics The SAGE Handbook of Social Network Analysis
Xingna Qin, Lydia Laninga-Wijnen, Christian Steglich, Yunyun Zhang, Ping Ren, Rene Veenstra (2023) Does having vulnerable friends help vulnerable youth? The co-evolution of friendships, victimization, and depressive symptoms in Chinese adolescents social networks Child Development Vidare till DOI

2022

Natalia Garrido-Skurkowicz, Christian Steglich (2022) Networked solidarity economy: Gender in interorganizational networks. An evaluation with ERGMs Applied Network Science, Vol. 7, Artikel 23 Vidare till DOI
Jasperina Brouwer, Carlos A. de Matos Fernandes, Christian Steglich, Ellen P.W.A. Jansen, W.H. Adriaan Hofman, Andreas Flache (2022) The development of peer networks and academic performance in learning communities in higher education Learning and instruction, Vol. 80, Artikel 101603 Vidare till DOI

Forskning

Mer om IAS