Presentation

Jag är matematisk sociolog och nätverksforskare. Sedan 2002 är jag även en av utvecklarna till programvaran SIENA som behandlar aktör-baserad analys av dynamiska nätverk.

Min forskning fokuserar på formell modellering och statistisk inteferens för sociala nätverk, med speciellt fokus på processer av social influens. Mestadels har mitt arbete ett empiriskt fokus, men jag använder även simuleringstekniker för att studera fenomen på makro- och mesonivå, som till exempel normativt beteende, sociala hierarkier och strukturen hos delgrupper i nätverk.

Publikationer

2022

2020

Mer om IAS