Fotografi av Christoffer Wadström

Christoffer Wadström

Universitetsadjunkt

Forskning om hållbara energisystem & industriproduktion, mitt forskningsfokus ligger i skärningspunkten mellan energisystem, ekonomi & systemanalys. Med bakgrund som finansiell ekonom studerar jag även internationella energimarknader.

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation