Fotografi av Danica Djuric Ilic

Danica Djuric Ilic

Universitetslektor

I min forskning analyserar jag hur olika energisystem med ett bättre samarbete kan främja hållbar utveckling av samhället. Min forskning har främst fokus på fjärrvärme men genom ett brett systemperspektiv omfattas även andra energisystem.

Presentation

Forskningsintressen

I min forskning studerar jag hur fjärrvärme kan utgöra en strategisk plattform för ett hållbart samhälle. Jag försöker också lyfta fram vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra detta. Under studierna fokuserar jag framför allt på de miljöfördelar som fjärrvärme har, vilka bland annat är:

 • flexibilitet i bränslemixen (Biobränsle, avfall och torv står för den största andelen av bränslet inom de svenska fjärrvärmesystemen. Olja, som tidigare har varit huvudbränslet, används oftast enbart för spetslast under vinter.)
 • stora anläggningar i ett fjärrvärmesystem har en högre effektivitet i jämförelse med privata värmepannor (vilket minskar användning av primärenergi för uppvärmning)
 • möjlighet till att producera el i kombination med värme (vilket kan minska användning av kol för elproduktion i elsystemet)
 • möjlighet till att producera biobränsle för transportfordon i kombination med värme (vilket kan minska användning av fossila bränslen i transportsektorn)
 • möjligheten att utnyttja spillvärme från industrier
 • möjlighet att producera fjärrkyla med kylmaskiner som drivs med värme (användningen av sådana kylmaskiner, så kallade absorptionskylmaskiner, kan minska elanvändningen för produktion av kyla under sommaren).

De flesta forskningsprojekt jag har jobbat med under de senaste tio åren handlade framför allt om olika affärsstrategier som skulle leda till en mer miljövänlig och ekonomisk verksamhet inom fjärrvärmebranschen.

Under forskningen använder jag olika metoder och verktyg.

Undervisning

 • Energy Systems (kursansvarig)
 • Energiresurser (kursansvarig)
 • Modellering av energisystem
 • Uthålliga energisystem
 • Analys och modellering av industriella energisystem
 • Energiteknik – systembetraktelser
 • Strategisk utveckling av hållbara energisystem
 • Kandidatarbete energi-och miljöteknik
 • Internationella energimarknader 

Jag är också examinator och handledare för exjobb.

 

Bihandledare

Till doktorand Lena Nordestam

 

Korta texter

CV i korthet

 • Teknologie doktorsexamen i Energisystem, Linköpings universitet, 2014
 • Civilingenjör i elteknik, Universitetet i Kragujevac, Serbien
   

Forskningssamarbeten

Samsyn för optimal anläggningsstrategi – i samarbete med Tekniska Verken i Linköping

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation