21 november 2023

Civilingenjörstudenterna, Petra Lindberg och Linnea Ljungberg, letade efter ett ämne för sin masteruppsats. Då hittade de företaget Göteborg Energi som vill ha ett exjobb om energigemenskaper – ett begrepp som de inte hört om förut. Nu har de fått pris för sin masteruppsats. 

Två personer ler mot kameran.
Petra Lindberg och Linnea Ljungberg har fått pris från Svensk Kooperation för bästa masteruppsats. Privat

−Jag känner mig stolt och glad över att vinna priset, säger Petra Lindberg.

På jakt efter ett ämne att skriva masteruppsats om, gjorde hon och Linnea Ljungberg en internetsökning. Det var då de stötte på företaget Göteborg Energi, som ville ha ett exjobb inom ämnet energigemenskaper. Trots att de inte visste någonting om begreppet, kände de ändå att det var rätt för dem. De tog kontakt med företaget. En utmaning i början av arbetet var att hitta en definition på vad en energigemenskap är, men också att komma på konkreta frågeställningar. Det var också brist på tidigare forskning att luta sig mot. Energigemenskaper är ett gemensamt arbete mellan lokala intressenter som producerar, konsumerar och förvaltar sina egna lokala energisystem. Ofta är de organiserade enligt kooperativ företagsmodell.

Från trevande start till toppen

Petra och Linnea har läst civilingenjörsprogrammet i energi, miljö och management, på Linköping universitet.

– Det tog några veckor tills vi visste exakt vilken del vi skulle fördjupa oss i inom ämnet energigemenskaper, säger Linnea Ljungberg.

Till slut valde de att koncentrera sig på elsystemet. De fick läsa mycket utanför det de har pluggat, till exempel om ellagen, berättar de. Under arbetets gång hittade de energigemenskaper som just nu håller på att byggas upp i Sverige. De fick kontakt med en person som jobbar på företaget Coompanion, som tillhör organisationen Svensk Kooperation. Då fick de höra om en uppsatstävling som Svensk Kooperation anordnar sedan 2021. Där fick de idén att delta i tävlingen som belönar vinnaren med ett pris på 25 000 kronor.

– När vi såg tävlingen så tänkte vi direkt att det här passar oss, och vi satte som mål att delta, säger Petra Lindberg.

Att uppsatsen skulle vinna kom som en överraskning. Det kändes som att man fått bekräftelse på att det man har gjort var bra, säger Linnea Ljungberg. Deras uppsats har också kommit till användning hos Göteborg Energi.

Livet efter studierna

Var och en har tagit sin egen väg efter studierna. Petra Lindberg jobbar som energianalytiker på ett företag som heter Batteryloop i Göteborg. Linnea Ljungberg jobbar på E.ON i Malmö som trainee. Efter framgången med uppsatsen har de några enkla tips till andra studenter:

– Skriv om något du har intresse för och var inte rädd att utforska något nytt som du inte har kunskaper om innan, säger de.

Läs mer om priset hos Svensk Kooperation

Läs masteruppsatsen Energigemenskaper – en framtidslösning? En studie om energigemenskapers utveckling i Sverige i sin helhet.

 

Är du redo för framtiden? Utforska vår utbildningsprogram

Kontakta handledaren om du vill veta mer om uppsatsen

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.