Fotografi av Daniel Ellström

Daniel Ellström

Universitetslektor

Forskare fokuserad på marknadsstrategier, hållbara erbjudanden och digital transformation. Lärare i marknadsföring. Studierektor och exjobbsansvarig på avdelningen Industriell ekonomi.

Presentation

Forskare med fokus på frågor som berör olika delar av företags marknadsstrategiska arbete. En stor del av forskningen har utgått från en analys av företags resurser och förmågor. Viktiga begrepp och teoriområden har varit resource-based view, resource dependence theory, och dynamic capabilities framework.  Att känna till vilka förmågor ett företag har kan ge en indikation på vilka förutsättningar de har att agera på marknaden. Denna grundläggande idé har jag kunnat tillämpa på ett flertal frågeställningar och situationer

  • Förutsättningar att hjälpa kunder med olika typer av aktiviteter och ansvarsområden
  • Förutsättningar att ta del av det värde som skapas i samarbetet med kunder
  • Förutsättningar för mindre företag att växa
  • Förutsättningar för att åstadkomma en digital transformation av verksamheten
  • Förutsättningar för att skapa olika typer av miljömässigt hållbara innovationer

Lärare med kursansvar i kurserna

  • TEIM32 Industriell marknadsföring
  • TEIM11 Industriell marknadsföring

Studierektor på avdelningen industriell ekonomi

Exjobbsansvarig för I-profilerna Industriell Marknadsföring och Strategi & styrning, samt för andra civilingenjörer som vill skriva exjobb på avdelningen industriell ekonomi

Deltagare i IL-nämndens programplanegrupp (PPG-IL)

Publikationer

2022

Daniel Ellström, Per Carlborg (2022) Manufacturer go green: A typology of offerings and capability requirements Industrial Marketing Management, Vol. 107, s. 423-432 Vidare till DOI
Daniel Ellström, Johan Holtström, Emma Berg, Cecilia Josefsson (2022) Dynamic capabilities for digital transformation Journal of Strategy and Management., Vol. 15, s. 272-286 Vidare till DOI

2021

Daniel Ellström, Victor Nilsson, Gunnar Risting (2021) A Piece of Myself: Start-up Use of Equity in Payments for Critical Services Journal of Small Business Strategy Vidare till DOI

2019

Malin Tälle, Lotten Wiréhn, Daniel Ellström, Mattias Hjerpe, Maria Huge-Brodin, Per Jensen, Tom Lindström, Tina Schmid Neset, Uno Wennergren, Genevieve Metson (2019) Synergies and Trade-Offs for Sustainable Food Production in Sweden: An Integrated Approach Sustainability, Vol. 11, Artikel 601 Vidare till DOI

2018

Daniel Ellström, Victor Nilsson, Gunnar Risting (2018) Startups' use of equity in payments for critical services

Forskning

Nyheter

Organisation