Tillämpade kunskaper inom marknadsföring och affärsutveckling

Jag ägnar mig huvudsakligen åt undervisning inom marknadsföring och strategi, men även forskning om affärsutveckling och resurseffektivitet. I såväl undervisning som forskning vill jag utgå från en tydlig tillämpning av tillgänglig kunskap.

Jag undervisar inom företagsekonomi, marknadsföring och strategi, och är inblandad i allt från grundkurser till exjobb. 

Jag vill skapa motivation hos studenterna i mina kurser genom att: 

  • Levandegöra kunskapen med exempel på hur modeller och teorier kan appliceras på verkliga händelser 
  • Koppla kursens innehåll till frågor studenterna kan relatera till
  • Visa på hur kunskaperna kan komma till användning för studenterna – i arbetslivet eller andra sammanhang

Jag tror detta aktiverar studenterna till eget lärande och ökar relevansen av utbildningen. 

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

2018

2017

2016

Nyheter Visa/dölj innehåll

Korta fakta Visa/dölj innehåll

Undervisning 

Kursansvarig för:

  • Industriell marknadsföring (TEIM32)
  • Industriell marknadsföring (TEIM11)
     

Forskning

Jag forskar om affärsutveckling, i huvudsak gällande hållbarhet eller resurseffektivitet i värdekedjor. Utgångspunkten för min forskning är att den ska beröra utmaningar hos samhället i stort eller hos någon av samhällets aktörer. Jag har doktorerat i ämnet industriell marknadsföring med en avhandling om hur trävaruleverantörers resurser kan komma till användning inom byggvaruhandeln. 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2019

Organisation Visa/dölj innehåll