Presentation

Forskare med fokus på frågor som berör olika delar av företags marknadsstrategiska arbete. En stor del av forskningen har utgått från en analys av företags resurser och förmågor. Viktiga begrepp och teoriområden har varit resource-based view, resource dependence theory, och dynamic capabilities framework.  Att känna till vilka förmågor ett företag har kan ge en indikation på vilka förutsättningar de har att agera på marknaden. Denna grundläggande idé har jag kunnat tillämpa på ett flertal frågeställningar och situationer

  • Förutsättningar att hjälpa kunder med olika typer av aktiviteter och ansvarsområden
  • Förutsättningar att ta del av det värde som skapas i samarbetet med kunder
  • Förutsättningar för mindre företag att växa
  • Förutsättningar för att åstadkomma en digital transformation av verksamheten
  • Förutsättningar för att skapa olika typer av miljömässigt hållbara innovationer

Lärare med kursansvar i kurserna

  • TEIM32 Industriell marknadsföring
  • TEIM11 Industriell marknadsföring

Studierektor på avdelningen industriell ekonomi

Exjobbsansvarig för I-profilerna Industriell Marknadsföring och Strategi & styrning, samt för andra civilingenjörer som vill skriva exjobb på avdelningen industriell ekonomi

Deltagare i IL-nämndens programplanegrupp (PPG-IL)

Publikationer

2022

2021

2019

2018

Nyheter

Organisation