Fotografi av Daniel Hall

Daniel Hall

Samordnare

Arkivansvarig och registrator vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

I mitt arbete strävar jag efter att ge medarbetarna på IEI den hjälp de behöver för att den administrativa delen av verksamheten ska fungera.

Jag försöker att aktivt bidra till att våra processer utvecklas och att vi lever upp till de krav som ställs både av oss själva och av de regelverk som styr vår verksamhet.

Till mina arbetsuppgifter hör:

  • Sekreterare och administrativt ansvarig för institutionsstyrelsen
  • Framtagande av dokument såsom beslut, instruktioner och olika typer av underlag
  • Arbete med att utveckla processerna för IEI:s ärende- och beslutshantering
  • Arkivfrågor
  • Diarieföring
  • Sekretessfrågor
  • GDPR

Arkiv och registratur vid IEI

Organisation