Fotografi av Marie Arvidsson

Marie Arvidsson

Samordnare

Jag hjälper medarbetare inom IEI med diverse frågor inom ekonomiadministration och är kontaktperson i frågor som rör leverantörs- och kundfakturor samt inköp/upphandling/beställningar.

Ekonomiadministration vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar med ekonomiadministration och är en del av ekonomifunktionen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Detta är mina centrala arbetsuppgifter, som ingår i institutionens gemensamma ekonomiadministration:

  • Leverantörsfakturor
  • Kundfakturor/rekvisitioner
  • Anläggningar, stöldbegärligt register
  • Inköpssamordnare/upphandling
  • Medverkan i bokslutsarbete

Jag ingår i registraturen där jag arbetar med diariet då det gäller forskningsansökningar och avtal/kontrakt.

Registratur vid IEI

Ekonomiadministration vid IEI

Ekonomifunktionen vid IEI

Organisation