Institutionens gemensamma ekonomiadministration

  • Leverantörsfakturor
  • Kundfakturor/ rekvisitioner
  • Anläggningar, stöldbegärligt register
  • Inköpssamordnare/ upphandling
  • Medverkan i bokslutsarbete
  • Diarium – forskningsansökningar och avtal/kontrakt.

Ekonomiadministration på IEI
Visa/dölj innehåll