Ekonomiadministration vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar med ekonomiadministration och är en del av ekonomifunktionen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Detta är mina centrala arbetsuppgifter, som ingår i institutionens gemensamma ekonomiadministration:

  • Leverantörsfakturor
  • Kundfakturor/rekvisitioner
  • Anläggningar, stöldbegärligt register
  • Inköpssamordnare/upphandling
  • Medverkan i bokslutsarbete

Jag ingår i registraturen där jag arbetar med diariet då det gäller forskningsansökningar och avtal/kontrakt.

Registratur vid IEIVisa/dölj innehåll

Ekonomiadministration vid IEIVisa/dölj innehåll

Ekonomifunktionen vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll