Fotografi av Daniel Appelgren

Daniel Appelgren

Universitetslektor

Jag studerar celler i immunförsvaret för att förstå sjukdomsförloppet vid inflammatoriska njursjukdomar, med fokus på en grupp av autoimmuna sjukdomar som heter ANCA-associerad vaskulit.

Presentation

I mer detalj så analyserar jag frisättningen och de inflammatoriska egenskaperna hos DNA-proteinkomplex från immunförsvarets neutrofiler och T-celler, samt hur B-celler kan reglera inflammation.

Den främsta orsaken till njursjukdom där dialys eller transplantation är nödvändig för överlevnad är glomerulonefrit, vilket innebär inflammation i njurens filtrationsenhet (glomeruli). Min forskning fokuserar på en grupp autoimmuna sjukdomar med hög förekomst av glomerulonefrit (70%); ANCA-associerad vaskulit (ANCA=anti-nukleära cytoplasmiska autoantikroppar). Överproduktion och/eller problem med bortrensning av extracellulära DNA-proteinkomplex, fritt eller bundet till proteiner, verkar bidra till inflammation och autoimmuna reaktioner vid dessa sjukdomar. Bristande reglering av immunförsvaret bidrar till dessa förlopp.

Syftet med min forskning är att undersöka, blockera och modulera frisättning och bortrensning av sådana strukturer från celler i immunförsvaret, framför allt neutrofiler och T-celler, samt att studera hur B-celler kan reglera inflammation. Detta syftar inte bara till att fördjupa förståelsen för patogenesen utan också att identifiera nya terapeutiska mål och strategier för behandling. Även om nuvarande behandlingar inducerar remission (lugn fas av sjukdomen) så drabbas ungefär hälften av patienterna av återfall inom fem år, och dödligheten inom denna tidsram är 25%. Det finns därför ett stort behov av effektivare behandlingar, samt biomarkörer för att övervaka sjukdomsaktivitet.

Grafisk modell

Publikationer

2023

Daniel Appelgren, Srinivasulu Puli, Thomas Hellmark, Pierre Pochard, Jacques-Olivier Pers, Jan Ernerudh, Per Eriksson, Mårten Segelmark (2023) Regulatory B cells are reduced in the blood in patients with granulomatosis with polyangiitis, and fail to regulate T-cell IFN-γproduction Clinical and Experimental Immunology, Vol. 213, s. 190-201 Vidare till DOI
Gillian Dao Nyesiga, Lieneke Pool, Pavlos C. Englezou, Terese Hylander, Lars Ohlsson, Daniel Appelgren, Anette Sundstedt, Kristina Tillerkvist, Hanne R. Romedahl, Maria Wigren (2023) Tolerogenic dendritic cells generated in vitro using a novel protocol mimicking mucosal tolerance mechanisms represent a potential therapeutic cell platform for induction of immune tolerance Frontiers in Immunology, Vol. 14, Artikel 1045183 Vidare till DOI

2022

Daniel Appelgren, Kim Maree O´Sullivan (2022) Editorial: The role of leukocyte extracellular traps in Inflammation and autoimmunity Frontiers in Immunology, Vol. 13, Artikel 1075026 Vidare till DOI

2021

Camilla Skoglund, Daniel Appelgren, Ingela Johansson, Rosaura Casas, Johnny Ludvigsson (2021) Increase of Neutrophil Extracellular Traps, Mitochondrial DNA and Nuclear DNA in Newly Diagnosed Type 1 Diabetes Children but Not in High-Risk Children Frontiers in Immunology, Vol. 12, Artikel 628564 Vidare till DOI

2020

Giannis Spyrou, Daniel Appelgren, Anders Rosén, Björn Ingelsson (2020) Sizing Up Extracellular DNA: Instant Chromatin Discharge From Cells When Placed in Serum-Free Conditions Frontiers in Cell and Developmental Biology, Vol. 8, Artikel 634 Vidare till DOI

Organisation

Nyheter