Fotografi av Elisabeth Augustsson

Elisabeth Augustsson

Administratör

Arbetsuppgifter 

  • Administrativt stöd på Avdelningen för pedagogik och didaktik. 
  • Kursadministratör inom lärarutbildningen (förskollärare, grundlärare samt ämneslärare). 
  • Administrerar även fristående kurser inom avdelningen.

Administration vid Avdelningen för pedagogik och didaktik