Elisabeth Åvall Lundqvist

Professor

Gynekologisk cancer

Mitt forskningsintresse handlar om gynekologisk cancer och hur vi kan förlänga överlevnaden genom effektivare behandlingar men utan att betala priset i form av oönskade sidoeffekter

Jag har forskningssamarbete med flera forskargrupper inom och utanför Sverige (t.ex Spanien, USA).

Kliniska prövningar bedrivs i samarbete med Nordiska Sällskapet för Gynekologisk cancer (NSGO), Europeiska nätverket för kliniska forskningsorganisationer som bedriver studier inom gynekologisk cancer (ENGOT) och Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG).

Jag är medlem av NSGO clinical trial unit executive committee, NSGO Foundation Committee och GCIG Executive Committee.

Jag har varit President för NSGO, ordförande för GCIG, Vice-president för International Gynecologic Cancer Society (IGCS) och medlem av FIGO kommittée för gynekologisk cancer.

Jag ingår i ESGO styrelse och har flera uppdrag i olika kommitteer.

Alla uppdrag har även bidragit till olika forsknings- och eller utbildningssamarbeten.

Samverkan med det omgivande samhället

Jag anser det viktigt att samverka med det omgivande samhället både genom att sprida information om forskningsresultat men även att delta i olika utbildningsmoment.

Jag har under många år haft nära samarbete med inhemska och europeiska patientföreningar, varit tillgänglig för media och läkemedelsföretag samt varit expertråd till olika myndigheter.

Forskningssamarbeten

CABSOE

  • Prof Gillian Thomas, Toronto och Linköpings Universitet
  • Prof Preben Kjölhede, Linköpings Universitet
  • Elisabet Classon, PhD, Linköpings Universitet

STROVA

  • Sara Corvigno, PhD student, Karolinska Institutet
  • Hanna Dahlstrand, main supervisor, Karolinska Institutet
  • Arne Östman, co-supervisor, Karolinska Institutet

RASHEC

  • Sara Salehi, PhD student, Karolinska Institutet
  • Henrik Falconer, main supervisor, Karolinska Institutet

Publikationer

2023

Diana Zach, Pernille T. Jensen, Henrik Falconer, Zuzana Kolkova, Katja Stenstrom Bohlin, Preben Kjölhede, Elisabeth Åvall Lundqvist, Angelique Floter Radestad (2023) Anxiety and depression among women with newly diagnosed vulvar cancer - A nationwide longitudinal study Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Vidare till DOI

2022

Cecilia Olsson, Bodil Wilde Larsson, Maria Larsson, Erik Holmberg, Janusz Marcickiewicz, Bengt Tholander, Angelique Flöter-Rådestad, Maria Bjurberg, Pernilla Dahm-Kähler, Kristina Hellman, Preben Kjölhede, Karin Stålberg, Thomas Högberg, Elisabeth Åvall-Lundqvist, Christer Borgfeldt (2022) Adaption of the Quality From the Patient's Perspective Instrument for Use in Assessing Gynecological Cancer Care and Patients' Perceptions of Quality Care Received Cancer Care Research Online, Vol. 2, s. e019-e019 Vidare till DOI
Rachel Campbell, Daniel S. J. Costa, Martin R. Stockler, Yeh Chen Lee, Jonathan A. Ledermann, Dominique Berton, Jalid Sehouli, Felicia T. Roncolato, Rachel O. Connell, Aikou Okamoto, Jane Bryce, Amit M. Oza, Elisabeth Åvall Lundqvist, Jonathan S. Berek, Anne Lanceley, Florence Joly, Felix Hilpert, Amanda Feeney, Marie C. Kaminsky, Katrina Diamante, Michael L. Friedlander, Madeleine T. King (2022) Measure of Ovarian Symptoms and Treatment concerns (MOST) indexes and their associations with health-related quality of life in recurrent ovarian cancer Gynecologic Oncology, Vol. 166, s. 254-262 Vidare till DOI
Kristina Engvall, Henrik Gréen, Mats Fredrikson, Magnus Lagerlund, Freddi Lewin, Elisabeth Åvall-Lundqvist (2022) Impact of persistent peripheral neuropathy on health-related quality of life among early-stage breast cancer survivors: a population-based cross-sectional study Breast Cancer Research and Treatment, Vol. 195, s. 379-391 Vidare till DOI
Angelique Flöter Radestad, Pernilla Dahm-Kahler, Erik Holmberg, Maria Bjurberg, Kristina Hellman, Thomas Högberg, Preben Kjölhede, Janusz Marcickiewicz, Per Rosenberg, Karin Stålberg, Elisabeth Åvall-Lundqvist, Christer Borgfeldt (2022) Long-term incidence of endometrial cancer after endometrial resection and ablation: A population based Swedish gynecologic cancer group (SweGCG) study Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 101, s. 923-930 Vidare till DOI

Min forskning

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Pernilla Dahm-Kähler, Christer Borgfeldt, Erik Holmberg, Christian Staf, Henrik Falconer, Maria Bjurberg, Preben Kjölhede, Per Rosenberg, Karin Stålberg, Thomas Högberg, Elisabeth Åvall-Lundqvist (2017)

Gynecologic Oncology , Vol.144 , s.167-173 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Elisabet Hjerpe, Suzanne Egyhazi Brage, Marianne Frostvik Stolt, Hemming Johansson, Maria Shoshan, Elisabeth Åvall-Lundqvist (2014)

International Journal of Gynecological Cancer , Vol.24 , s.1389-1394 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Helena Lind, Eleftheria Alevronta, Gunnar Steineck, Ann-Charlotte Waldenström, Tommy Nyberg, Caroline Olsson, Ulrica Wilderang, Gail Dunberger, Massoud al-Abany, Elisabeth Åvall-Lundqvist (2016)

Acta Oncologica , Vol.55 , s.1285-1293 Vidare till DOI

Fler publikationer

2023

Diana Zach, Pernille T. Jensen, Henrik Falconer, Zuzana Kolkova, Katja Stenstrom Bohlin, Preben Kjölhede, Elisabeth Åvall Lundqvist, Angelique Floter Radestad (2023) Anxiety and depression among women with newly diagnosed vulvar cancer - A nationwide longitudinal study Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica Vidare till DOI

CV - Undervisning

CV

Född 1957

Läkarexamen 1983, Uppsala Universitet

Specialistkompetens i obstetrik och gynekologi 1990 och gynekologisk onkologi 1995

Med dr 1991, Karolinska Institutet, Stockholm

Docent 1998

Adjungerad professor 2011-2014, Karolinska Institutet

President Nordiska sällskapet för gynekologisk onkologi (NSGO)

Ledamot av European Society of Gynecologic Oncology (ESGO) Council och FIGO Committee for Gynaecological Oncology.

Undervisning

Jag undervisar på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Relaterade forskare