Fotografi av Elinor Särner

Elinor Särner

Doktorand

Jag vill bidra till en förståelse för hur Artificiell Intelligens kan integreras i samhället på ett ansvarsfullt sätt genom att studera hur olika aktörer i komplexa system relaterar till AI och hur det påverkar deras samspel.

Presentation

AI integreras i allt större utsträckning i vårt samhälle också i komplexa system som är viktiga för att vårt moderna samhälle ska fungera, så som energisystem, hälso- och sjukvårdsystem med flera.

Samtidigt som AI kan användas som en del i att möta de utmaningar som samhället står med klimatförändringar, urbanisering etcetera, är det förknippat med osäkerhet om riskerna.​​ Därför behövs det större förståelse för hur AI påverkar organisationer när AI integreras, även i de komplexa system som vårt moderna samhälle är beroende av.

I min forskning använder jag mig av ett meningsskapande perspektiv där jag tittar på hur aktörer gemensamt förstår och skapar mening av hur AI bidrar till framtida komplexa system.

​​Jag studerar också hur AI kan påverka de framtidsorienterade, gemensamma, meningsskapande processerna som behövs i utvecklingen av framtida system i samhället, och vilken påverkan det kan ha på de inblandade organisationerna.

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation