Komplexa intelligenta system och framtidens management - Nicer

Tänkaren

Artificiell intelligens, AI, spelar en allt större roll i vårt samhälle och våra liv. Kritiska infrastrukturer som är beroende av AI blir allt fler. Samhälls-funktioner såsom sjukvård, transport, energi och finans påverkas av AI. Än så länge är AI-lösningar ofta avgränsade lösningar som löser relativt fristående uppgifter i en större kontext av komplexa system.

Sättet vi närmar oss komplexa intelligenta system kommer att ha stor inverkan på vår förmåga att dra nytta av AI och undvika negativa konsekvenser. AI är mer än teknik och bygger på interaktionen mellan människor, system och organisationer. Utveckling av komplexa intelligenta system kräver ny förståelse för management. Hur kan organisationer ledas för att ansvarsfullt bidra till, och dra nytta av, framväxten av artificiell intelligens och komplexa intelligenta system? Det är den övergripande frågan vi i forskargruppen NICER tar upp vid Linköpings universitet.

Syftet är att bidra till ledning och organisering av framtida organisationer. NICER försöker ge svar på frågor som till exempel hur beslut som berör komplexa intelligenta system kan fattas, hur organisationer bör utformas, hur organisationer kan arbeta med andra i ekosystem samt hur komplexiteten kan tyglas. 

Nyheter

Närliggande forskning

Publikationer

Blogginlägg och artiklar

Kontakta oss