Automatisering har hjälpt mänskliga operatörer att klara flera uppgifter på allt kortare tid. Därför flyttar människans roll i automatiserade miljöer, ifrån operativa uppgifter till övervakningsuppgifter.

I komplexa miljöer blir övervakningsuppgifter ibland svåra att hantera eftersom operatören behöver ha en tydlig förståelse för olika operativa nivåer i systemet och fatta beslut säkert och effektivt. Mitt arbete fokuserar på att stärka mänskliga analytiska resonemang genom att visualisera begränsningar och samband mellan systemparametrar. Min forskningsexpertis inkluderar domänproblemkarakterisering genom arbetsdomänanalys, visuell kodningsdesign, utvärderingsstudiedesign och simuleringsdesign.

Publikationer

2022

2020

2019

Forskning

Organisation