Automatisering har hjälpt mänskliga operatörer att klara flera uppgifter på allt kortare tid. Därför flyttar människans roll i automatiserade miljöer, ifrån operativa uppgifter till övervakningsuppgifter.

I komplexa miljöer som flygtrafikstyrning blir övervakningsuppgifter ibland svåra att hantera eftersom operatören behöver ha en tydlig förståelse för olika nivåer i systemet och fatta beslut om dem på en begränsad tid.

Mitt arbete fokuserar på visualisering av information i komplexa miljöer för att stärka samverkan inom human-automation i realtidssystem. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan dr. Jonas Lundberg (huvudhandledare), dr. Jimmy Johansson och mig från LiU, och dr. Rego Granlund från SICS East Swedish ICT.

Jag har en magisterexamen i Transportsystemsteknologi och logistik från avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Institionen för teknik och naturvetenskap (ITN) på Linköpings universitet. Mitt masters-projekt var ett samarbete mellan LiU och Luftfartsverket (LFV). Projektets fokus var på att analysera flygtrafiktjänstens arbetsbelastning under oförutsägbara förhållanden.

Utfallet av mitt masterprojekt finns på

Relaterad informationVisa/dölj innehåll