Automatisering har hjälpt mänskliga operatörer att klara flera uppgifter på allt kortare tid. Därför flyttar människans roll i automatiserade miljöer, ifrån operativa uppgifter till övervakningsuppgifter.

I komplexa miljöer som flygtrafikstyrning blir övervakningsuppgifter ibland svåra att hantera eftersom operatören behöver ha en tydlig förståelse för olika nivåer i systemet och fatta beslut om dem på en begränsad tid.

Mitt arbete fokuserar på visualisering av information i komplexa miljöer för att stärka samverkan inom human-automation i realtidssystem. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett samarbete med Dr Jonas Lundberg, Dr Carl Westin och Dr Katerina Vrotsou.

Jag har en magisterexamen i Transportsystemsteknologi och logistik från avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) på Linköpings universitet.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

2019

Forskning Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll