Fotografi av Emma Säfström

Emma Säfström

Presentation

Jag har disputerat på en avhandling som belyser hur patienter med hjärtsjukdom upplever kontinuiteten i vården efter utskrivning från sjukhus. Inom ramen för avhandlingen har ett frågeformulär PCCQ (Patient Continuity of Care Questionnaire) översatts till svenska och utvärderats i en svensk kontext. Frågeformuläret har visa på god validitet och reliabilitet. Jag har fått goda kunskaper inom psykometri, både klassisk testteori och Rasch analyser.

Mitt postdoc-projekt är att utveckla en digital vårdplan för patienter med hjärtsvikt. En digital vårdplan för denna patientgrupp kan bidra till förbättrad delaktighet, kontinuitet, egenvård och jämlik vård. Vårdplanen utvecklas tillsammans med patienter och personal utifrån co-design metod. Implementeringsstrategier samt effekten av den digitala vårdplanen kommer sedan utvärderas i en hybriddesign-studie. Genom att undersöka olika implementeringsstrategier kan viktig kunskap inhämtas och användas för att underlätta framtida implementering av den digitala vårdplanen efter studiens genomförande.


Korta fakta om mig

CV

  • Medicine doktor 2023
  • Masterexamen omvårdnad 2014
  • Kandidatexamen och legitimerad sjuksköterska 2004

Nätverk

  • CESAR är ett forskarnätverk för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige.
  • PM-health är ett nätverk för forskare med ett aktivt intresse för tillämpad psykometri och metrologi inom hälsovetenskaperna.

Disputation den 31 mars 2023

Publikationer

2023

Emma Säfström, Kristofer Arestedt, Heather D Hadjistavropoulos, Maria Liljeroos, Lena Nordgren, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2023) Development and psychometric properties of a short version of the Patient Continuity of Care Questionnaire Health Expectations, Vol. 26, s. 1137-1148 Vidare till DOI
Emma Säfström (2023) Continuity of care after hospitalization due to cardiac conditions: Patients' perceptions, validity and reliability of a measure, and associations with outcomes
Emma Säfström, Kristofer Årestedt, Maria Liljeroos, Lena Nordgren, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2023) Associations between continuity of care, perceived control and self-care and their impact on health-related quality of life and hospital readmission: A structural equation model Journal of Advanced Nursing, Vol. 9, s. 2305-2315 Vidare till DOI

2020

Emma Säfström, Lena Näsström, Maria Liljeroos, Lena Nordgren, Kristofer Arestedt, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2020) Patient Continuity of Care Questionnaire in a cardiac sample: A Confirmatory Factor Analysis BMJ Open, Vol. 10, Artikel e037129 Vidare till DOI
Anders Sterner, Emma Säfström, Lina Palmer, Nerrolyn Ramstrand, Magnus Andersson Hagiwara (2020) Development and initial validation of an instrument to measure novice nurses perceived ability to provide care in acute situations - PCAS BMC Nursing, Vol. 19, Artikel 13 Vidare till DOI

Organisation