Presentation

Jag har disputerat på en avhandling som belyser hur patienter med hjärtsjukdom upplever kontinuiteten i vården efter utskrivning från sjukhus. Inom ramen för avhandlingen har ett frågeformulär PCCQ (Patient Continuity of Care Questionnaire) översatts till svenska och utvärderats i en svensk kontext. Frågeformuläret har visa på god validitet och reliabilitet. Jag har fått goda kunskaper inom psykometri, både klassisk testteori och Rasch analyser.

Mitt postdoc-projekt är att utveckla en digital vårdplan för patienter med hjärtsvikt. En digital vårdplan för denna patientgrupp kan bidra till förbättrad delaktighet, kontinuitet, egenvård och jämlik vård. Vårdplanen utvecklas tillsammans med patienter och personal utifrån co-design metod. Implementeringsstrategier samt effekten av den digitala vårdplanen kommer sedan utvärderas i en hybriddesign-studie. Genom att undersöka olika implementeringsstrategier kan viktig kunskap inhämtas och användas för att underlätta framtida implementering av den digitala vårdplanen efter studiens genomförande.


Korta fakta om mig

CV

  • Medicine doktor 2023
  • Masterexamen omvårdnad 2014
  • Kandidatexamen och legitimerad sjuksköterska 2004

Nätverk

  • CESAR är ett forskarnätverk för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige.
  • PM-health är ett nätverk för forskare med ett aktivt intresse för tillämpad psykometri och metrologi inom hälsovetenskaperna.

Disputation den 31 mars 2023

Disputation inom medicinsk vetenskap: Emma Säfström

Emma Säfström försvarar sin avhandling "Continuity of care after hospitalization due to cardiac conditions: Patients’ perceptions, validity and reliability of a measure, and associations with outcomes". Opponent är Anna Forsberg, professor, Lunds universitet. Handledare är Anna Strömberg, professor, Linköpings universitet. Efteråt inbjuds till mingel i Salix, hus 511, plan 9.

Börjar 31 mars 2023 kl. 09.00
Slutar 31 mars 2023 kl. 13.00
Plats Hasselquistsalen, Campus US
Kontakt Sanna Lindblom
013-28 19 99

Publikationer

2023

2020

Organisation