Presentation

Jag är utbildad psykolog vid Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat främst med barn inom bland annat barnpsykiatrin. Sedan 2015 har jag varit anställd på Rädda Barnen där jag arbetat som psykolog med barn i speciellt utsatta livssituationer. Främst då barn i migration och/eller barn utsatta för våld, de flesta med posttraumatiska stressyndrom (PTSD) på grund av detta. Metoden jag har arbetat med är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som jag är utbildad i sedan 2013.

På Rädda Barnen har jag även arbetat med att ta fram olika material och information (filmer, handböcker mm) riktade till både barn, föräldrar och professionella. Sedan 2018 är jag anställd på Barnafrid vid Linköpings universitet.

I dagsläget forskar jag på barn som flytt till Sverige och deras hälsa i forskningsprojektet Den långa resan samt utbildar i TF-KBT inom ramen för en kurs (7,5 poäng) som hålls på Barnafrid.


Den långa resan

Publikationer

2022

Erica Mattelin, Laura Korhonen (2022) Barn på flykt En förskola för alla - specialpedagigik, inkludering och likvärdighet, s. 149-162

2021

2020

Nyheter

Organisation