Fotografi av Erica Mattelin

Erica Mattelin

Doktorand

Jag är utbildad psykolog och har arbetat med bedömning och behandling av barn som varit med om potentiellt traumatiserande händelser, och har stor erfarenhet av barn på flykt. Nu är jag doktorand på Barnafrid och arbetar med studien Den långa resan.

Presentation

Jag är utbildad psykolog vid Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat främst med barn inom bland annat barnpsykiatrin. Sedan 2015 har jag varit anställd på Rädda Barnen där jag arbetat som psykolog med barn i speciellt utsatta livssituationer. Främst då barn i migration och/eller barn utsatta för våld, de flesta med posttraumatiska stressyndrom (PTSD) på grund av detta. Metoden jag har arbetat med är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som jag är utbildad i sedan 2013.

På Rädda Barnen har jag även arbetat med att ta fram olika material och information (filmer, handböcker mm) riktade till både barn, föräldrar och professionella. Sedan 2018 är jag anställd på Barnafrid vid Linköpings universitet.

I dagsläget forskar jag på barn som flytt till Sverige och deras hälsa i forskningsprojektet Den långa resan samt utbildar i TF-KBT inom ramen för en kurs (7,5 poäng) som hålls på Barnafrid.


Den långa resan

Publikationer

2024

Erica Mattelin (2024) Resilience, mental health, and exposure to violence among individuals with former or current experiences of being a refugee in Sweden: quantitative and qualitative studies
Erica Mattelin, Natalie Söderlind, Laura Korhonen (2024) "You cannot just stop life for just that": a qualitative study on children's experiences on refugee journey to Sweden European Child and Adolescent Psychiatry Vidare till DOI
Erica Mattelin, Paidar Kristina, Natalie Söderlind, Frida Fröberg, Laura Korhonen (2024) A systematic review of studies on resilience and risk and protective factors for health among refugee children in Nordic countries European Child and Adolescent Psychiatry, s. 667-700 Vidare till DOI

2023

Laura Korhonen, Erica Mattelin (2023) Inclusion of Children With Refugee Backgrounds in Research Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors: Concepts, Ethics, and Methods, s. 113-127
Jill W. Ahs, Albertine Ranheim, Erica Mattelin, Henrik Eriksson, Monir Mazaheri (2023) Distance in Distant Care: Qualitative Content Analysis of Providers Experiences in Tele-Mental Care Journal of Medical Internet Research, Vol. 25, Artikel e38568 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation