erima41

Erica Mattelin

Doktorand

Jag är utbildad psykolog och har arbetat med bedömning och behandling av barn som varit med om potentiellt traumatiserande händelser, och har stor erfarenhet av barn på flykt. Nu är jag doktorand på Barnafrid och arbetar med studien Den långa resan.

Den långa resan

Den långa resan är en studie som undersöker hur barn som är på flykt har, och har haft det, samt hur vi kan stärka deras hälsa och välmående. Den långa resan riktar sig till alla barn som kommit till Sverige de senaste sex månaderna, oavsett ursprungsland och asylstatus.

I dagsläget har vi alldeles för lite kunskap om hur olika faktorer påverkar hälsa och välmående hos barn på flykt och jag vill genom detta projekt öka den kunskapen. Jag kommer försöka förstå det både utifrån det enskilda barnet men även utifrån den sociala och samhällsmässiga situation barnet befinner sig i. Jag vill också med mitt projekt bidra till att minska glappet mellan forskningen och andra aktörer i samhället. Mitt mål att göra forskningen aktuell för alla som träffar barn.

Jag kommer att göra två olika studier i den långa resan. Den ena kommer att vara en intervju med barn 12–18 år där barnet får frågor om sin bakgrund, flykten till Sverige, hur barnet mår nu och vilken hjälp barnet har fått, eller skulle velat ha efter ankomsten till Sverige. Syftet med studien är att bättre förstå hur barn som kommer till Sverige som flyktingar har det och vad de behöver för att må bra.

Den andra studien är en fördjupningsintervju med unga mellan 15–18 år, för att höra hur de upplevt sin tid på flykt, tiden i Sverige och vilket stöd de fått.


Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Vi vill alltid komma i kontakt med personer som har frågor om studien eller om barn på flykt och hälsa i allmänhet. Du kan kontakta mig Erica på 013-28 11 67 eller maila till erica.mattelin@liu.se. Om du vill få uppdateringar om projektet kan du även följa Barnafrid på Facebook och Twitter.