Fotografi av Erica Mattelin

Erica Mattelin

Doktorand

Jag är utbildad psykolog och har arbetat med bedömning och behandling av barn som varit med om potentiellt traumatiserande händelser, och har stor erfarenhet av barn på flykt. Nu är jag doktorand på Barnafrid och arbetar med studien Den långa resan.

Presentation

Jag är utbildad psykolog vid Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat främst med barn inom bland annat barnpsykiatrin. Sedan 2015 har jag varit anställd på Rädda Barnen där jag arbetat som psykolog med barn i speciellt utsatta livssituationer. Främst då barn i migration och/eller barn utsatta för våld, de flesta med posttraumatiska stressyndrom (PTSD) på grund av detta. Metoden jag har arbetat med är traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) som jag är utbildad i sedan 2013.

På Rädda Barnen har jag även arbetat med att ta fram olika material och information (filmer, handböcker mm) riktade till både barn, föräldrar och professionella. Sedan 2018 är jag anställd på Barnafrid vid Linköpings universitet.

I dagsläget forskar jag på barn som flytt till Sverige och deras hälsa i forskningsprojektet Den långa resan samt utbildar i TF-KBT inom ramen för en kurs (7,5 poäng) som hålls på Barnafrid.


Den långa resanVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll