Om mig

Biomedicinsk analytiker som doktorerar inom fästingburna infektioner

Flyttade till Linköping för att utbilda mig till biomedicinsk analytiker och blev kvar efter att ha fastnat för forskning inom fästingar och fästingburna infektioner. I tidigare uppsatser har det främsta fokuset legat på prevalensen och mångfalden av fästingburna patogener i fästingar från fält och bitna individer. Genom dessa arbeten väcktes mitt intresse för att lära mig mer om hur människans immunförsvar svarar på olika fästingburna sjukdomar och de diagnostiseras.

För nuvarande arbetar jag som BMA på klinisk mikrobiologi på halvtid och doktorerar på halvtid. På klinisk mikrobiologi jobbar jag med diagnostik av många olika humanpatogener, främst genom serologiska analyser. Mitt doktorandprojekt består av att utveckla bättre diagnostiska verktyg för fästingburna infektioner.

Andra sidor

 ORCHID: 0000-0001-8580-4021

Forskning

Doktorandprojekt

Kan FluoroSpot förbättra diagnostiken av fästingburna infektioner?

Fästingburna sjukdomar utgör ett ökande hot mot folkhälsan då fästingarnas geografiska utbredningsområden ökar, och vi hittar allt fler patogener som fästingar är vektor för. Dagens diagnostiska verktyg för viktiga fästingburna infektioner som TBE (fästingburen encefalit; tick-borne encephalitis) och borrelios har tydliga begränsningar som skulle kunna kringgås med användning av andra analysmetoder såsom FluoroSpot.