Innovation för miljö och transport

Kollektivtrafiken har en viktig roll i dagens samhälle då den i hög grad kan betraktas som en del av ett hållbart transportsystem. Min forskning syftar till att påverka beslutsfattare att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö. 

Hållbar kollektivtrafik – hur når vi dit? 

Jag är projektledare för ett projekt som är finansierat av Vinnova i utlysningen ”Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017”. Syftet med aktuellt forskningsprojekt är att utvärdera kostnads- och miljöeffekter av olika kostnadsdrivare inom kollektivtrafiken. Många orsaker till kostnadsökningar inom kollektivtrafiken grundar sig i den offentliga upphandlingen av kollektivtrafik och det har därför varit av intresse att forska kring vilken effekt olika grader av detaljstyrning kring trafiken har. Jag har disputerat i optimeringslära och använder matematiska modeller i min forskningsansats men jag arbetar även med mer kvalitativa metoder såsom intervjuer. Jag arbetar deltid på VTI vilka också är parter i detta projekt. Utöver Linköpings universitet och VTI deltar K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), Karlstads universitet (SAMOT,The Service and Market Oriented Transport Research Group), bussföretaget Nobina, Östgötatrafiken samt Sveriges Bussföretag.

Resultaten kan användas för att påverka beslutsfattare att verka för en innovativ och effektiv process för upphandling av kollektivtrafik med fokus på både kostnadseffektivitet och miljö.

Human Lean – vad innebär det?

Jag forskar i ett projekt finansierat av Atlas Copco som handlar om Human Lean. Ansatsen är att utreda vilken påverkan olika Lean-implementationer har på människan och hur man kan implementera Lean på ett sätt som bidrar till långsiktig hållbarhet såväl för företaget och dess ledning som för de anställda.

Det akademiska lärarskapet

Jag är intresserad av pedagogik och metodik inom undervisning och är anställd på Didacticum för att arbeta som lärare i den första kursen som ges för blivande högskolelärare. Utöver detta uppdrag är jag studierektor på Produktionsekonomi och undervisar mestadels på grundkurserna Ekonomisk teori och Produktionsekonomi. Båda kurserna är obligatoriska kursen för programmet Industriell ekonomi och ges i årskurs två respektive tre. Jag arbetar även med att handleda och examinera examensarbeten på avdelningen.
 

Senaste publikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll