Fotografi av Fredrik Almquist

Fredrik Almquist

HR-partner

HR-partner vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.

HR-funktionen vid HMV

Som HR-partner stödjer jag verksamheten: ledningen och medarbetare vid HMV (Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa, ORH och Avdelningen för prevention rehabilitering och nära vård, PRNV i HR-frågor.

Mitt arbete är både strategiskt och operativt, och bidrar till Linköpings universitets organisationsutveckling. Du är välkommen att kontakta mig om HR-frågor som rör ovan nämnda avdelningar. Jag nås enklast via e-post. 

Min roll som HR-partner vid HMV

Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare i bland annat:  

  • Arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning: bevakar uppdateringar och tolkar lagar, centrala och lokala kollektivavtal
  • Rekrytering och anställningsvillkor: verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation, annonsering, intervjuer, introduktion, samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. Upprättar processer och rutiner inom området.
  • Hälsa och rehabilitering, inklusive medarbetarundersökning m.m.
  • Arbetsmiljö och Lika villkor, inklusive ronder, tillbud och arbetsskador samt försäkringar
  • Övergripande organisationsfrågor, till exempel verksamhetsplansarbete samt upprätta och underhålla HR-processer

Interna nätverk inom LiU

  • HR-arenan
  • Målkortet för digitalisering
  • HMV ledningsråd
 

Kollegor

Organisation