Presentation

I huvudsak arbetar jag med personaladministrativt stöd inom HR, avtal kopplat till anställningar samt som kontoansvarig med administration av IT-abonnemang.

Internt

  • Kontoansvarig
  • förlängningar av anställningar
  • annonsering av tjänster
  • ansvarig för friskvårdsersättning
  • utfärdar reseförsäkringskort
  • avtal kopplat till anställningar 
  • kontaktperson för pensionsfrågor

Nätverk:

  • LIA, Linköpings universitets internationella administratörer
  • Nätverk för personaladministratörer

Medarbetare inom HR
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll