HR-funktionen vid HMV

Som HR-partner stödjer jag verksamheten: ledningen och medarbetare vid HMV (Avdelning för diagnostik och specialistmedicin DISP och Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa ORH) i HR-frågor. Mitt arbete är både strategiskt och operativt, och bidrar till Linköpings universitets organisationsutveckling. Du är välkommen att kontakta mig om HR-frågor som rör mina avdelningar. Jag nås enklast via e-post.  

Jag coachar och stöttar chefer, forskningsledare och medarbetare med bland annat:

  • Arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning: bevakar uppdateringar och tolkar lagar, centrala och lokala kollektivavtal
  • Rekrytering och anställningsvillkor: verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation, annonsering, intervjuer, introduktion, samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. Upprättar processer och rutiner inom området.
  • Hälsa och rehabilitering, inklusive medarbetarundersökning m.m.
  • Arbetsmiljö och Lika villkor, inklusive ronder, tillbud och arbetsskador samt försäkringar.
  • Övergripande organisationsfrågor, till exempel verksamhetsplansarbete samt upprätta och underhålla HR-processer.

Interna nätverk inom LiU

  • HMV Ledningsråd
  • HR-arena
  • Målkort för rekrytering

Andra kontakter rörande HR- och ledningsfunktion - HMV Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll