HR-funktionen vid IMT och HMV

Som HR-partner stödjer jag verksamheten: ledningen och medarbetare vid IMT och HMV (Avdelning för diagnostik och specialistmedicin) i HR-frågor. Mitt arbete är både strategiskt och operativt, och bidrar till Linköpings universitets organisationsutveckling. Du är välkommen att kontakta mig om HR-frågor som rör mina institutioner. Jag nås enklast via e-post. 

Jag coachar och stöttar chefer, forskningsledare (IMT) och medarbetare med bland annat:  

 • Arbetsrätts- och kollektivavtalstolkning: bevakar uppdateringar och tolkar lagar, centrala och lokala kollektivavtal
 • Rekrytering och anställningsvillkor: verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation, annonsering, intervjuer, introduktion, samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. Upprättar processer och rutiner inom området.
 • Hälsa och rehabilitering, inklusive medarbetarundersökning m.m.
 • Arbetsmiljö och Lika villkor, inklusive ronder, tillbud och arbetsskador samt försäkringar.
 • Övergripande organisationsfrågor, tex verksamhetsplansarbete samt upprätta och underhålla HR-processer.

Interna nätverk inom IMT

 • Ledningsgruppen IMT
 • Lokal samverkansgrupp
 • HR-arena
 • Nätverk för internationell rekrytering, NISS 

Interna nätverk inom LiU

 • HMV Ledningsråd
 • HR-arena
 • Målkort för rekrytering
 • Närverk för internationell rekrytering, NISS

Andra kontakter rörande HR- och ledningsfunktion - IMTVisa/dölj innehåll

Andra kontakter rörande HR- och ledningsfunktion - HMVVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll