HR-funktionen vid IMT och IMH

Som HR-konsult stödjer jag verksamhetsledningen, forskningsledarna och medarbetare vid IMT och IMH i HR-frågor. Mitt arbete är både strategiskt och operativt, och bidrar till Linköpings universitets organisationsutveckling. Du är välkommen att kontakta mig om HR-frågor som rör mina institutioner. Jag nås enklast via e-post.

HR-funktionen vid IMT

Jag coachar och stöttar chefer, forskningsledare, medarbetare och grupper med bland annat:  

 • Arbetsrätts- och kollektivatalstolkning: bevakar uppdateringar och tolkar lagar, centrala och lokala kollektivavtal
 • Rekrytering och anställningsvillkor: verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation, annonsering, intervjuer, introduktion, samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. Upprättar processer och rutiner inom området.
 • Hälsa och rehabilitering, inklusive medarbetarundersökning m.m.
 • Arbetsmiljö och Lika villkor, inklusive ronder, tillbud och arbetsskador samt försäkringar

HR-funktionen vid IMH

Mitt uppdrag vid IMH är att arbeta främst med kompetensförsörjningsprocessen.


Jag upprätthåller processer och rutiner samt coachar och stöttar chefer och forskningsledare, medarbetare i rekrytering av alla våra yrkesgrupper, vilket innebär att jag arbetar med allt från verksamhetsanalys inför rekrytering (nationell och internationell), framtagande av kravspecifikation med tillhörande annons, intervjuer, introduktion, försäkringar kopplade till anställning och besök samt personalsamtal när medarbetar avslutar sin anställning m.m. I mina uppgifter ingår även omställning; flytt av verksamhet och övertalighet.


Jag är sammankallande för IMH:s miljögrupp där vi arbetar med institutionens organisation av miljöfrågor; ronder och handlingsplaner, klimatsmarta lösningar – resfria möten, avfallshantering (kemiska och hushåll) m.m. 

Visa/dölj innehåll

Interna nätverk inom IMT

 • Ledningsgruppen IMT
 • Lokal samverkansgrupp
 • HR-arena
 • Lia-nätverk: Linköpings universitets internationella administratörer

Interna nätverk inom IMH

 • Lokal samverkansgrupp
 • Miljögrupp
 • HR-arena
 • Lia-närverk: Linköpings universitets internationella administratörer

 

Andra kontakter rörande HR- och ledningsfunktion - IMT
Visa/dölj innehåll

Andra kontakter rörande HR- och ledningsfunktion - IMH
Visa/dölj innehåll