Fotografi av Fredrik Persson

Fredrik Persson

Biträdande professor, Avdelningschef

Jag forskar och undervisar inom produktionsekonomi med inriktning mot modellering och simulering. Dessutom undervisar och forskar jag inom olika områden av Operations Management. Jag är avdelningschef för avdelningen Produktionsekonomi.

Produktionsekonomisk forskning med fokus på finans och produktionsledning

Digitaliseringen ökar i vår omvärld. Samtidigt som digitalisering ger individen nya möjligheter till kommunikation, så ökar även de tillverkande företagens möjligheter. Vilka tillverkande system kommer vi att se i framtiden och hur kommer dessa att analyseras, planeras och styras?

Produktionsekonomi är ett ämnesområde som använder ingenjörens verktyg på ekonomiska problem. Ämnet handlar om hushållning av produktionsfaktorer och riktar sig till det tillverkande företagets finansiering, planering och styrning. Målet är att öka företagens finansiella och produktionsmässiga konkurrenskraft.

Jag och mina medarbetare bidrar till att öka kunskapsmängden inom forskningsområdet produktionsekonomi. Vi erbjuder flera kurser på avancerad och grundnivå för att sprida kunskap men också för att sprida den senaste forskningen inom ämnet. Med inriktning på digitalisering inom industrin och initiativ som Industry 4.0 kommer framtidens produktionssystem att se annorlunda ut jämfört med idag. Det är spännande att vara med och utforma de nya systemen.

Ett område som intresserar mig är diskret händelsestyrd simulering, eller produktionssimulering. Jag har studerat de flesta system från stora logistiksystem där jag arbetat med SCOR-modellen som bas för simulering, till mindre system inom sjukvård, kriminalvård, tillverkande industri, och lagerverksamhet. Forskningen handlar mest om att hitta nya lösningar på modelleringsproblem och nya sätt att analysera utdata, hitta kausala samband och att genomföra screening och försöksplanering.

I min forskning inom produktionsplanering och -styrning undersöks många olika planeringssystem. Lean produktion är kanske det system där industrins intresse ökat mest under senare år. Många företag använder tyvärr inte Lean till sin fulla potential och riskerar därför att underminera sin egen verksamhet och personal. Inom området Human Lean är det just personalens välbefinnande som är fokus.

CV

CV

  • Biträdande professor 2017
  • Docent i produktionsekonomi 2011
  • Teknologie doktor i produktionsekonomi 2003
  • Civilingenjör i maskinteknik 1997
  • Ingenjör i maskinteknik 1992

Uppdrag

  • avdelningschef för Produktionsekonomi
  • huvudstudierektor på IEI

Publikationer

2023

Veronica Lindström, Fredrik Persson, Arun Pravin Chennai Viswanathan, Mahendran Rajendran (2023) Data quality issues in production planning and control - Linkages to smart PPC Computers in industry (Print), Vol. 147, Artikel 103871 Vidare till DOI

2017

Fredrik Persson, Minna Axelsson, Fredrik Edlund, Christoffer Lanshed, Agnes Lindström, Frida Persson (2017) USING SIMULATION TO DETERMINE THE SAFETY STOCK LEVEL FOR INTERMITTENT DEMAND 2017 WINTER SIMULATION CONFERENCE (WSC), s. 3768-3779 Vidare till DOI

2015

Krisjanis Steins, Fredrik Persson (2015) Identifying Factors for Successful Implementation of Simulation Modeling in Healthcare International Journal of Privacy and Health Information Management (IJPHIM), Vol. 3, s. 1-19 Vidare till DOI

2014

Micael Thunberg, Fredrik Persson (2014) Using the SCOR model's performance measurements to improve construction logistics Production planning & control (Print), Vol. 25, s. 1056-1078 Vidare till DOI

2013

Martin Heljedal, Fredrik Persson (2013) Sustainable intermodal transportation of prefabricated construction materials Proceedings 29th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2013, Reading, UK, Association of Researchers in Construction Management, s. 1383-1393

Forskning

Nyheter

Organisation