22 december 2021

Kunskapsbron är ett unikt samverkans- och utvecklingsprojekt som Linköpings universitet driver tillsammans med företagsutvecklaren Almi Östergötland. Win-win-projektet erbjuder små- och medelstora företag möjlighet att ta del av relevant forskning från LiU och applicera den på den egna verksamheten genom diskussioner med forskare och andra småföretagare. Nu har det första programmet inom Kunskapsbron, som var ett fördjupningsprogram inom produktionseffektivisering med start i mars 2021, avslutats.

Miljön Earth Day i händerna på träd växande plantor
Tinnakorn Jorruang
-Kunskapsbron har gett oss nya kunskaper och insikter som kommer att vara väldigt användbara för oss under en lång tid framöver. Jag kan verkligen rekommendera andra företag att ta till vara på de möjligheter som samarbete näringsliv och akademi erbjuder.
Så säger Sarah Sparelius, vd för Gallerbolaget, ett Norrköpingsföretag som tillverkar och säljer olika typer av skalskyddsprodukter, såsom galler, rulljalusier och påkörningsskydd, och som var deltagare i programmet.

-För oss som alltid strävar efter att ha så korta leveranstider som möjligt är produktionseffektivisering en väldigt viktig fråga. Genom Kunskapsbron fick vi möjlighet att fördjupa oss kring flera relevanta teoretiska modeller samtidigt som vi kunde diskutera konkreta utmaningar och möjligheter med andra företagare. Bland annat kunde vi lyfta frågor och funderingar kopplade till vår löpande verksamhet såsom beställningspunkter, lagerhållning och logistik.

Genom samtal och diskussioner kan deltagarna både lära av varandra och ta del av relevanta rön från framstående forskare. Just möjligheten till fria diskussioner och utbyten av erfarenheter är något som Sarah Sparelius lyfter fram som något extra värdefullt.

-Det var väldigt intressanta träffar där föreläsningar om teoretiska modeller varvades med mer konkreta diskussioner där de deltagande företagen fick möjlighet att diskutera och dela med sig av praktiska erfarenheter. Det uppstod väldigt nyttiga diskussioner som vi kunde ta med oss hem för att tillämpa i vårt långsiktiga utvecklings- och strategiarbete.

-Vårt deltagande i Kunskapsbron inbegrep totalt fyra träffar. Alla med olika delteman, vilket gav oss en bra orientering om flera intressanta och relevanta forskningsområden. Jag tyckte till exempel att det var väldigt spännande att lära mig mer om lean och på vilket sätt vi eventuellt skulle kunna dra nytta av detta arbetssätt i vår egen verksamhet.

Syftet med fördjupningsprogrammet har varit att ge företagen förbättrade förutsättningar att stärka sitt resursutnyttjande för att skapa bättre effektivitet och ekonomi i verksamheten.

-Det kunde till exempel handla om hur man fysiskt kan organisera sin verksamhet för att bli mer effektiv, olika organisationsmodeller samt olika principer för varuhållning och beställningspunkter, berättar Sarah Sparelius.

Kunskapsöverföring i båda riktningar

Fredrik Persson är biträdande professor i produktionsekonomi med inriktning mot modellering och simulering och är en av de LiU-forskare som arbetat med Kunskapsbrons fördjupningsprogram i produktionseffektivisering. Fredrik vill framhålla det mervärde som näringslivssamarbetet innebär för forskare och studenter samt den stora nyttan med att komma ut i verkligheten.

-Arbetet med Kunskapsbron har varit mycket inspirerande. Inte minst eftersom det innebär att vi forskare tvingas tänka till för att paketera om akademisk kunskap så att den blir konkret och applicerbar på verkliga förhållanden. Dessutom innebär Kunskapsbron att vi får en bättre förståelse för de utmaningar som många företag möter i sin vardag. Det gör att vi kan samla på oss många bra exempel som vi kan använda oss av på universitetet, inte minst i undervisningen där det är väldigt användbart att kunna illustrera teoretisk kunskap med praktiska exempel, säger Fredrik Persson.

En annan stor styrka med Kunskapsbron är det förutsättningslösa förhållningssättet.

-Som oberoende forskare har vi ingen agenda - vi är inte där för att sälja något. Vårt syfte är att göra forskning och teoretiska modeller tillgängliga för en bredare publik. Utifrån teoretiska kunskaper och empiriska erfarenheter kan vi hjälpa företag med lösningar utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Och minst lika viktigt - vi kan också ställa kritiska frågor när vi tycker att det finns anledning att tänka ett varv extra. Förändringar har inget egenvärde i sig, utan ska bara ske när de faktiskt leder till förbättringar, avslutar Fredrik Persson.

Forskning från LiU och affärsutveckling från Almi.

Kunskapsbron tar företag till nästa nivå med forskare och lärare från LiU, & affärsutveckling, Almi.

Vill du veta mer om Kunskapsbron?

Läs gärna mer om Kunskapsbron

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.