Fotografi av Fredrik Stjernberg

Fredrik Stjernberg

Professor

Publikationer

2022

Fredrik Stjernberg (2022) Radikala filosofer: Wienkretsen Radikalism: perskeptiv på radikala yttryck och handlingar inom konst, filosofi och religion, s. 64-84

2021

Fredrik Stjernberg (2021) Epistemic vices, critical and zetetic Vetenskap och beprövad erfarenhet: Science and proven experience, s. 65-73
Nicklas Berild Lundblad, Fredrik Stjernberg (2021) Frågvisare: människans viktigaste verktyg
Fredrik Stjernberg (2021) Book Review: Frank Ramsey: A Sheer Excess of Powers Theoria Vidare till DOI

2020

Fredrik Stjernberg (2020) Kost- och hälsorådens tyranni Vetenskap och beprövad erfarenhet Hälsoråd, s. 47-56

Forskning

Nyheter

Relaterat innehåll