Publikationer

2018

Fredrik Stjernberg

Finns "den andre"?: Davidson och triangulering: ett argument för andras själsliv

Ingår i Perspektiv på "den andre"

Kapitel i bok, del av antologi

2015

Fredrik Stjernberg

Frege on Knowing and Individuating Senses

Ingår i Organon F

Artikel i tidskrift

2013

Nils Dahlbäck, Mattias Kristiansson (Forsblad), Fredrik Stjernberg

Distributed Remembering Through Active Structuring of Activities and Environments

Ingår i Review of Philosophy and Psychology

Artikel i tidskrift

2012

Fredrik Stjernberg

Medvetandets ontologiska status

Ingår i Kognitionsvetenskap

Kapitel i bok, del av antologi

Fredrik Stjernberg

Modularitet - om kognitionens arkitektur

Ingår i Kognitionsvetenskap

Kapitel i bok, del av antologi

Relaterat innehåll