Klara besked från politikerna – eller inte?

Filosofiprofessorn Fredrik Stjernberg har tagit fram en modell för att kunna undersöka hur väl politiker besvarar frågor. Modellen används av en dagstidning för att granska om politikerna håller sig till ämnet. 

Vad innehåller politikernas svar? Foto: istockHur ska vi locka arbetskraft att bosätta sig utanför städerna? Hur ska polisens arbetssituation förbättras i utsatta områden? I valtider står politikernas svar i centrum. Men, ofta är det svårt att få politiker att svara direkt på en fråga, för att de av olika orsaker inte kan eller inte vill.frest73

– Tidigare studier visar att politiker svarar på frågan de får i mindre än hälften av fallen. Men det lägger vi lyssnare ofta inte så mycket vikt vid, vi är väldigt förlåtande i vårt lyssnande. Men hjälp av en sådan här analys blir det tydligt om frågan besvaras eller inte, säger Fredrik Stjernberg.

Mått på om de håller sig till ämnet

Foto: iStock

Det Fredrik Stjernberg har gjort är att han med utgångspunkt i filosofins argumentationsanalys tagit fram en modell som granskar om en intervjuperson besvarar en fråga eller inte. Frågan delas upp i premiss och fråga, sedan delas politikerns svar upp i sina beståndsdelar. En analys görs sedan av om politikern ställer sig bakom premissen och ifall den ger svar på den specifika frågan.

– Modellen kollar inte på om det politikern säger är sant eller falskt. Den är bara ett mått på om de håller sig till ämnet, säger Fredrik Stjernberg.

Han tycker att modellen kan vara ett viktigt bidrag eftersom den tydliggör sådant vi kanske inte annars lägger märke till. Samt att den kan ge väljare en bild av huruvida vissa politiker svarar på frågor eller inte.

Tillsammans med journalisten Mikael Törnwall på Svenska Dagbladet granskar Fredrik Stjernberg fram till valet politikers svar utifrån olika frågor. Sedan bedöms svaren enligt en fyrgradig skala.

– Det finns 30 olika metoder att slingra sig på. Följer man en person under en hel valrörelse kan man kanske få syn på om någon aldrig svarar, säger Fredrik Stjernberg.

KontaktVisa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiUVisa/dölj innehåll