Presentation

Jag är universitetslektor i trafiksäkerhet.

Undervisning

TNK091 Trafiksäkerhetshantering, 6 ECTS, M.Sc. program
TNSL16 Trafikinfrastruktur, säkerhet och planering, 6ECTS B.Sc. program
TNK061 Trafikinfrastruktur, 2 ECTS, B.Sc. program

Forskning

Vägtrafiksäkerhet, beteendestudier, modeller för att prognostisera olyckor, trafikdämpande  åtgärder, intelligenta transport systems (ITS) applikationer och säkerhet, samt gatubelysning och trafiksäkerhet.

Medlemskap

Medlem i Nordiska trafiksäkerhetsakademin.
Medlem i redaktionen för den vetenskapliga tidningen "Transportproblem".
Medlem i Vetenskapliga kommittén för internationell konferens om trafik och logistikteknik (ICTLE
Medlem i Internationell samverkan om teorier och koncept för trafiksäkerhet (ICTCT)
Assisterande koordinator för MSc-programmet Intelligenta transportsystemen och logistik vid LiU

Publikationer

2018

2014

2011

2007

2005

Publikationer

Relaterad information