Trafikmodeller och simulering

Bedgsbron i Norrköping, kvällstid, lång bilkö

Modeller och simulering för planering,

Trafikmodeller innehåller beskrivningar av de olika typerna av infrastruktur i transportsystemet; till exempel motorvägar, landsvägar, gator, rondeller, liksom de fordon som finns i systemet som bilar, bussar, lastbilar och cyklar. Dessutom modelleras användarna av systemet antingen som förare i fordon eller som fotgängare. Trafikmodellerna används för experimentella studier av olika fenomen i transportsystemet.

Exempel på projekt

  • Better Estimations of Energy use and Emissions when Analyzing Traffic (BE3AT)
  • Transport for sustainable urban development – integrated modelling of walk, cycle and public transport
  • Trialling and comparing smartphone based travel data collection with paper-and-pencil method (SPOT)
  • Microscopic simulation of a multimodal public transport interchange station
  • DEPEND – Development of a research and evaluation platform for environment-related driver assistance systems

Samarbeten

  • VTI
  • Centre for Research on Transportation (CTR)

Finansiärer

  • Trafikverket
  • Vinnova
  • Energimyndigheten

Forskningsledare
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

KTS
Visa/dölj innehåll