Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Självkörande fordon, automatiska lager och sakernas internet är inte längre en avlägsen framtidsvision. Det händer här och nu, och det behövs civilingenjörer med rätt kompetens som driver utvecklingen vidare mot smartare, effektivare och mer hållbara transportsystem.

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2020, Helfart, Norrköping

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2021, Helfart, Norrköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Med nästa generations mobilnät blir det möjligt för självkörande fordon att varna varandra för olyckor och köer för att skapa ett bättre flyt i trafiken. På liknande sätt kan godscontainrar meddela vad de innehåller och vart de är på väg. Om du väljer att bli civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle får du specialistkunskaper för att styra och planera allt detta. Du lär dig se mönster, identifiera flaskhalsar och skapa system som gör att samhällets transporter, kommunikation och logistik flyter bättre.

Optimering och simulering

En viktig del av utbildningen handlar om att lära sig använda matematik, från grundläggande analys och algebra till simulering av persontrafik och optimering av godsflöden. Du läser också kurser i logistik och transportsystem, industriell ekonomi samt telekommunikation.

Under det fjärde och femte året tillämpar du dina kunskaper i optimering och simulering genom att kombinera kurser från följande masterprofiler:

 • Planering av försörjningskedjor: Identifiera hur varor, tjänster och information levereras från producent till kund på effektivast möjliga sätt för att matcha utbud och efterfrågan.
 • Trafikanalys: Analysera resebeteende och mönster för att designa välfungerande trafiksystem med hjälp av datorbaserade modeller.
 • Smarta städer: Skapa kommunikationssystem för insamling och analys av realtidsdata från fordon, vägar, containrar och andra uppkopplade enheter för styrning mot en mer hållbar resursanvändning.

Unik kompetens

Som civilingenjör med spetskompetens inom hållbara transportsystem kommer du att få en spännande karriär. Du kan exempelvis jobba med att analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt, eller planera persontransporter för att minska belastningen på vägar och miljön. Oavsett vilket område du specialiserar dig inom så får du stor nytta av din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och dina tekniska färdigheter.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Med en civilingenjörsexamen inom transport- och logistikområdet kommer du att ha lätt att hitta jobb inom alla logistikens delområden.

 • Kvantitativ logistik, utveckla sätt att med matematisk analys effektivisera flöden av stora mängder varor, personer eller information.
 • Produktionslogistik, utveckla metoder för att analysera, kontrollera, planera och organisera produktionsprocesser.
 • Telekommunikation, analysera flöden av data i nätverk och utvecklar nya metoder för att utnyttja kapaciteten bättre.
 • Strategisk planering, utveckla och implementera metoder för att förutsäga framtida behov av persontrafik och godstransporter.

Oavsett vilket område du väljer att specialisera dig på så kommer du att använda din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och din tekniska färdighet för att studera flödet av varor, tjänster, personer eller information inom företaget eller mellan företaget, kunder och leverantörer.

Arbetsområden

Som civilingenjör inom transport- och logistikområdet kommer du oftast att hamna i en ledande position inom företaget.

 • Analytiker, studera och analysera flödet av företagets produkter och information och utvecklar sätt att effektivisera dem eller metoder för att upptäcka problem innan de uppstår.
 • International Logistics Manager, ansvarig för att skapa, analysera och effektivisera flöden av varor och tjänster över internationella gränser.
 • Operations Manager, arbeta med företagets dagliga logistik samt analyserar och utveckla strategier för hur företaget ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt.
 • Trafikplanerare, analysera, effektivisera och planera sätten på vilka person- och varutransporter använder vägar och järnvägar för att minska belastningen på nätverket och miljö.
 • Nätverksutvecklare, skapa nya metoder för flödet av data i kommunikationsnätverk, eller nya sätt att länka samman elektroniska komponenter.

Arbetsmarknad

Globalt spenderar företag och stater enorma summor på logistik, och behovet av att effektivisera och planera logistiken ökar kontinuerligt. Därför kan du som civilingenjör och logistiker räkna med ett kvalificerat jobb efter examen. Både bland civilingenjörer och bland logistiker är arbetslösheten mycket lägre än genomsnittet och arbetsförmedlingens prognoser förutspår brist på civilingenjörer på fem och tio års sikt.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis

Astrid Adelsköld, alumn Kommunikation, transport och samhälle

”Keolis är en kollektivtrafikoperatör som finns i 16 länder. Som framkomlighetschef arbetar jag tillsammans med kommuner och myndigheter för att ta fram infrastrukturlösningar som ger en snabbare, pålitligare busstrafik och därmed fler resenärer i kollektivtrafiken.

Jag var initialt intresserad av logistik och optimering och halkade in på trafikfrågorna efter ett tag. Det jag haft störst nytta av från utbildningen är min problemlösningsförmåga som jag har utvecklat sedan dag ett på Kommunikation, transport och samhälle.

Det finns väldigt många roliga jobb inom transportsektorn. I kollektivtrafikbranschen är dessutom bonusen att få bidra med samhällsnytta varje dag!”

Kandidatprojekt: Taxisystem med autonoma robotar

Studenterna på programmen Kommunikation, transport och samhälle och Elektronikdesign gör alltid ett gemensamt kandidatprojekt det tredje året. Deras uppgift 2018: Bygg robotar och mjukvara för ett autonomt taxisystem. Se filmen om projektet här!

ArtiklarVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

Liknande programVisa/dölj innehåll