Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Självkörande fordon, automatiska lager och uppkopplade hushållsapparater är inte längre en avlägsen framtidsvision. Det händer här och nu, och det behövs civilingenjörer med rätt kompetens som driver utvecklingen vidare mot smartare, effektivare och mer hållbara logistiksystem.

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2021, Helfart, Norrköping

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2022, Helfart, Norrköping

Anmälningsperiod 15 mars - 19 apr.

Med nästa generations mobilnät blir det möjligt för självkörande fordon att varna varandra för olyckor och köer för att skapa ett bättre flyt i trafiken. På liknande sätt kan automatiska lager meddela vad som behöver köpas in, och ett kylskåp beställa mera mjölk när den är på väg att ta slut. Om du väljer att bli civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle får du specialistkunskaper för att styra och planera allt detta. Du lär dig se mönster, identifiera flaskhalsar och skapa system som gör att samhällets transporter, kommunikation och logistik flyter bättre.

Optimering och simulering

En viktig del av utbildningen handlar om att lära sig använda matematik och programmering för att simulera och optimera gods-, person- och informationsflöden. Du läser också kurser i logistik och transportsystem, industriell ekonomi samt telekommunikation.

Under det fjärde och femte året tillämpar och fördjupar du de kunskaper du fått tidigare genom att kombinera kurser från följande masterprofiler:

 • Planering av försörjningskedjor
  Identifiera hur varor, tjänster och information levereras från producent till kund på effektivast möjliga sätt för att matcha utbud och efterfrågan.
 • Trafikanalys
  Analysera resebeteende och mönster för att designa välfungerande trafiksystem med hjälp av datorbaserade modeller.
 • Smarta städer
  Skapa kommunikationssystem för insamling och analys av realtidsdata från fordon, vägar, containrar och andra uppkopplade enheter för styrning mot en mer hållbar resursanvändning.

Unik kompetens

Efter examen har du spetskompetens inom hållbara transportsystem och kan få en central roll i att bygga framtidens samhälle. Du kan exempelvis jobba med att analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt, eller planera persontransporter och kollektivtrafik för att minska belastningen på vägar och miljön. Oavsett vilket område du specialiserar dig inom så får du stor nytta av din förmåga att lösa problem, ditt strategiska tänkande och dina tekniska färdigheter.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Med en civilingenjörsexamen inom transport- och logistikområdet kommer du att ha lätt att hitta jobb inom alla logistikens delområden.

 • Kvantitativ logistik, utveckla sätt att med matematisk analys effektivisera flöden av stora mängder varor, personer eller information.
 • Produktionslogistik, utveckla metoder för att analysera, kontrollera, planera och organisera produktionsprocesser.
 • Telekommunikation, analysera flöden av data i nätverk och utvecklar nya metoder för att utnyttja kapaciteten bättre.
 • Strategisk planering, utveckla och implementera metoder för att förutsäga framtida behov av persontrafik och godstransporter.

Oavsett vilket område du väljer att specialisera dig på så kommer du att använda din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och din tekniska färdighet för att studera flödet av varor, tjänster, personer eller information inom företaget eller mellan företaget, kunder och leverantörer.

Arbetsområden

Som civilingenjör inom transport- och logistikområdet kommer du oftast att hamna i en ledande position inom företaget.

 • Analytiker, studera och analysera flödet av företagets produkter och information och utvecklar sätt att effektivisera dem eller metoder för att upptäcka problem innan de uppstår.
 • International Logistics Manager, ansvarig för att skapa, analysera och effektivisera flöden av varor och tjänster över internationella gränser.
 • Operations Manager, arbeta med företagets dagliga logistik samt analyserar och utveckla strategier för hur företaget ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt.
 • Trafikplanerare, analysera, effektivisera och planera sätten på vilka person- och varutransporter använder vägar och järnvägar för att minska belastningen på nätverket och miljö.
 • Nätverksutvecklare, skapa nya metoder för flödet av data i kommunikationsnätverk, eller nya sätt att länka samman elektroniska komponenter.

Arbetsmarknad

Globalt spenderar företag och stater enorma summor på logistik, och behovet av att effektivisera och planera logistiken ökar kontinuerligt. Därför kan du som civilingenjör och logistiker räkna med ett kvalificerat jobb efter examen. Både bland civilingenjörer och bland logistiker är arbetslösheten mycket lägre än genomsnittet och arbetsförmedlingens prognoser förutspår brist på civilingenjörer på fem och tio års sikt.

Röster om utbildningen Visa/dölj innehåll

Vad gör en logistikingenjör? Q&A med Sweco

Bli ingenjör med koll på logistik och automation och gör världen bättre! Efter att ha läst KTS kan du se fram emot en spännande och viktig karriär. I denna Q&A-session svarar Pia Wijk, gruppchef ITS & Trafiksystem på teknikkonsultföretaget Sweco, på frågor från blivande studenter.

”Jag vill jobba med att minska matsvinnet”

Studenten Alice Ingå berättar om varför hon valde civilingenjörsprogrammet i Kommunikation, transport och samhälle, vad hon vill jobba med när hon är klar, samt hur det är att bo och plugga i Norrköping.

Tidigare studenterVisa/dölj innehåll

Astrid Adelsköld, alumn Kommunikation, transport och samhälle

Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis

”Keolis är en kollektivtrafikoperatör som finns i 16 länder. Som framkomlighetschef arbetar jag tillsammans med kommuner och myndigheter för att ta fram infrastrukturlösningar som ger en snabbare, pålitligare busstrafik och därmed fler resenärer i kollektivtrafiken.

Jag var initialt intresserad av logistik och optimering och halkade in på trafikfrågorna efter ett tag. Det jag haft störst nytta av från utbildningen är min problemlösningsförmåga som jag har utvecklat sedan dag ett på Kommunikation, transport och samhälle.

Det finns väldigt många roliga jobb inom transportsektorn. I kollektivtrafikbranschen är dessutom bonusen att få bidra med samhällsnytta varje dag!”

KandidatprojektVisa/dölj innehåll

Taxisystem med autonoma robotar

Studenterna på programmen Kommunikation, transport och samhälle och Elektronikdesign gör alltid ett gemensamt kandidatprojekt det tredje året. Deras uppgift 2018: Bygg robotar och mjukvara för ett autonomt taxisystem. Se filmen om projektet här!

ArtiklarVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll

Campus NorrköpingVisa/dölj innehåll

UtlandsstudierVisa/dölj innehåll

Liknande programVisa/dölj innehåll