Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle, 300 hp

Programbild KTS student pluggar

Förbättrade flöden och effektiva transporter sparar pengar, minskar miljöbelastningen och påverkar hela samhället. Det här programmet ger dig solida kunskaper i matematik, logistik, trafik och tekniker för mobil kommunikation som efterfrågas både lokalt och globalt.

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2019, Heltid 100%, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle passar dig som är intresserad av att förbättra samhällets flöden. Du får lära dig att se mönster, identifiera och skapa system för att förbättra kommunikation och logistik i alla delar av samhället. Det kan till exempel handla om att utveckla samhällsplanering och ”smarta städer”, att göra matematiska analyser för att effektivisera flödet av varor genom ett lager eller koordinera personalresurser inom sjukvården.

Matematik i praktiken

De första tre åren läser du matematik, logistik och transportsystem, industriell ekonomi och management samt telekommunikation. Det tredje året avslutas med ett kandidatarbete. Upplägget låter dig kombinera den breda kunskapsbasen hos en civilingenjör med spetskompetens inom logistik, kommunikation och transport – en eftertraktad kombination som öppnar många spännande karriärmöjligheter.

En viktig del av utbildningen handlar om att lära sig använda matematik i praktiken, bland annat i simuleringsmodeller eller för optimering. Vi erbjuder våra studenter att jobba i grupper och tillsammans med lärare för att lösa matematiska problem under en hel dag. Den senare delen av utbildningen har mer av grupp- och projektarbeten samt kurser i samarbete med företag.

Tre masterprofiler

Under det fjärde och femte året vässar du dina kunskaper och fördjupar dig inom dina intresseområden genom att välja en av följande masterprofiler:

 • Kvantitativ logistik
  Handlar om hur avancerade planeringssystem kan förbättra logistiken. Hur den data som processas med informationsteknik och telekommunikation ger underlag för att skapa effektiva flöden av varor och tjänster i hela försörjningskedjan, med höga krav på service, flexibilitet och hållbarhet. Intelligenta transportsystem (ITS) är en viktig del för att möta dessa krav.

 • Trafikinformatik
  Behandlar trafiksystem för persontransporter och hur dessa planeras och styrs. Fokus på effektivitet, framkomlighet, säkerhet och miljö, men även på hur kommunikationen mellan trafikanter/fordon och infrastruktur kan användas för att förbättra trafiksystemet. Ger kunskaper om användandet av modeller för att simulera trafiksystem.

 • Data- och telekommunikation
  Ger avancerade kunskaper inom moderna data- och telekommunikationssystem, en förutsättning för nya tjänster till intelligenta transportsystem. Profilen är anpassad efter industrins behov och har följande kärnområden: internetteknik, digital kommunikation, samt mobila och trådlösa kommunikationssystem.

Under utbildningens senare del har du möjlighet att plugga ett år utomlands. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med näringslivet.

De här ämnena läser du

Meritvärde 

Efter utbildningen

Med en civilingenjörsexamen inom transport- och logistikområdet kommer du att ha lätt att hitta jobb inom alla logistikens delområden. Det kan till exempel röra sig om:

 • Kvantitativ logistik, där du utvecklar sätt att med matematisk analys effektivisera flöden av stora mängder varor, personer eller information.
 • Produktionslogistik, där du utvecklar metoder för att analysera, kontrollera, planera och organisera produktionsprocesser.
 • Telekommunikation, där du analyserar flöden av data i nätverk och utvecklar nya metoder för att utnyttja kapaciteten bättre.
 • Strategisk planering, där du utvecklar och implementerar metoder för att förutsäga framtida behov av persontrafik och godstransporter.

Oavsett vilket område du väljer att specialisera dig på så kommer du att använda din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och din tekniska färdighet för att studera flödet av varor, tjänster, personer eller information inom företaget eller mellan företaget, kunder och leverantörer.

Arbetsområden

Som civilingenjör inom transport- och logistikområdet kommer du oftast att hamna i en ledande position inom företaget. Det kan till exempel röra sig om arbete som:

 • Analytiker, där du studerar och analyserar flödet av företagets produkter och information och utvecklar sätt att effektivisera dem eller metoder för att upptäcka problem innan de uppstår.
 • International Logistics Manager, där du är ansvarig för att skapa, analysera och effektivisera flöden av varor och tjänster över internationella gränser.
 • Operations Manager, där du är ansvarig för det dagliga arbetet med företagets logistik och analyserar och utvecklar strategier för hur företaget ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt.
 • Trafikplanerare, där du analyserar, effektiviserar och planerar sätten på vilka person- och varutransporter använder vägar och järnvägar för att minska belastningen på nätverket och miljö.
 • Nätverksutvecklare, där du skapar nya metoder för flödet av data i kommunikationsnätverk, eller nya sätt att länka samman elektroniska komponenter.

Arbetsmarknad

Globalt spenderar företag och stater över tio biljoner (10 000 000 000 000) kronor årligen på logistik och behovet av att effektivisera och planera logistiken ökar kontinuerligt. Därför kan du som civilingenjör och logistiker räkna med ett kvalificerat jobb efter examen.

Både bland civilingenjörer och bland logistiker är arbetslösheten mycket lägre än genomsnittet och arbetsförmedlingens prognoser förutspår brist på civilingenjörer på fem och tio års sikt. Här kommer några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Planerare
 • Utvecklare av telekommunikation
 • Transportledare

Kandidatprojekt: Taxisystem med autonoma robotar

Studenterna på programmen Kommunikation, transport och samhälle och Elektronikdesign gör alltid ett gemensamt kandidatprojekt det tredje året. Deras uppgift 2018: Bygg robotar och mjukvara för ett autonomt taxisystem. Se filmen om projektet här!

Artiklar om utbildningen

Tidigare studenter

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.

Liknande program