Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle

300 hp

Hållbara kommunikationer och effektiv logistik är centralt för framgångsrika företag och framtidens smarta städer. Civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle ger kunskaper som öppnar för en karriär inom allt från stadsplanering till logistik och supply chain management.

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan

Med nästa generations mobilnät blir det möjligt för självkörande fordon att varna varandra för olyckor och köer för att skapa ett bättre flyt i trafiken. En effektivare transportplanering minskar dessutom belastningen på vägar och miljö. Som civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle har du en förståelse för samspelet mellan teknik, människa och hållbar utveckling. Du samlar in och analyserar data för att upptäcka mönster, identifiera flaskhalsar och skapa system som gör att samhällets transporter, kommunikation och logistik flyter bättre.

Optimering och simulering

En viktig del av utbildningen handlar om att lära dig använda matematik och programmering för att simulera, analysera och optimera flöden i syfte att uppnå en ökad effektivitet och hållbarhet. Du inriktar dig på logistik och transportsystem, industriell ekonomi samt telekommunikation.

Under det fjärde och femte året tillämpar och fördjupar du de kunskaper du fått tidigare genom att kombinera kurser från följande masterprofiler:

 • Planering av försörjningskedjor
  Utveckling av supply chain management, alltså hur varor och tjänster kan levereras från producent till kund på effektivast möjliga sätt för att matcha utbud och efterfrågan.
 • Trafikanalys
  Analys av resebeteende och mönster för att designa välfungerande trafiksystem med hjälp av datorbaserade modeller.
 • Smarta städer
  Skapa kommunikationssystem som samlar in och delar data mellan fordon, vägar, containrar och andra uppkopplade enheter för ett bättre samspel.

Unik kompetens

Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska moment med ett stort inslag av projektkurser, till exempel en tävling där du bygger självkörande robotar tillsammans med studenter från andra civilingenjörsutbildningar vid Campus Norrköping. Du kommer också i kontakt med LiU:s framstående forskning inom bygglogistik, Internet of Things och datadriven transportanalys.

Efter examen har du spetskompetens inom hållbara transportsystem och kan få en central roll i att bygga framtidens samhälle. Du kan exempelvis jobba med att analysera flödet av produkter och information, utveckla strategier för hur företag ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt, eller planera persontransporter och kollektivtrafik. Oavsett vilket område du specialiserar dig inom så får du stor nytta av din förmåga att lösa problem, ditt strategiska tänkande och dina tekniska färdigheter.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde 

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Karriär och framtid

Med en civilingenjörsexamen inom transport- och logistikområdet kommer du att ha lätt att hitta jobb inom alla logistikens delområden.

 • Kvantitativ logistik, utveckla sätt att med matematisk analys effektivisera flöden av stora mängder varor, personer eller information.
 • Produktionslogistik, utveckla metoder för att analysera, kontrollera, planera och organisera produktionsprocesser.
 • Telekommunikation, analysera flöden av data i nätverk och utvecklar nya metoder för att utnyttja kapaciteten bättre.
 • Strategisk planering, utveckla och implementera metoder för att förutsäga framtida behov av persontrafik och godstransporter.

Oavsett vilket område du väljer att specialisera dig på så kommer du att använda din analytiska förmåga, ditt strategiska tänkande och din tekniska färdighet för att studera flödet av varor, tjänster, personer eller information inom företaget eller mellan företaget, kunder och leverantörer.

Arbetsområden

Som civilingenjör inom transport- och logistikområdet kommer du oftast att hamna i en ledande position inom företaget.

 • Analytiker, studera och analysera flödet av företagets produkter och information och utvecklar sätt att effektivisera dem eller metoder för att upptäcka problem innan de uppstår.
 • International Logistics Manager, ansvarig för att skapa, analysera och effektivisera flöden av varor och tjänster över internationella gränser.
 • Operations Manager, arbeta med företagets dagliga logistik samt analyserar och utveckla strategier för hur företaget ska hantera sin logistik på ett effektivare sätt.
 • Trafikplanerare, analysera, effektivisera och planera sätten på vilka person- och varutransporter använder vägar och järnvägar för att minska belastningen på nätverket och miljö.
 • Nätverksutvecklare, skapa nya metoder för flödet av data i kommunikationsnätverk, eller nya sätt att länka samman elektroniska komponenter.

Arbetsmarknad

Globalt spenderar företag och stater enorma summor på logistik, och behovet av att effektivisera och planera logistiken ökar kontinuerligt. Därför kan du som civilingenjör och logistiker räkna med ett kvalificerat jobb efter examen. Både bland civilingenjörer och bland logistiker är arbetslösheten mycket lägre än genomsnittet och arbetsförmedlingens prognoser förutspår brist på civilingenjörer på fem och tio års sikt.

Röster om utbildningen

Vad gör en logistikingenjör? Q&A med Sweco

Bli ingenjör med koll på logistik och automation och gör världen bättre! Efter att ha läst KTS kan du se fram emot en spännande och viktig karriär. I denna Q&A-session svarar Pia Wijk, gruppchef ITS & Trafiksystem på teknikkonsultföretaget Sweco, på frågor från blivande studenter.

”Jag vill jobba med att minska matsvinnet”

Studenten Alice Ingå berättar om varför hon valde civilingenjörsprogrammet i Kommunikation, transport och samhälle, vad hon vill jobba med när hon är klar, samt hur det är att bo och plugga i Norrköping.

Tidigare student

Astrid Adelsköld, alumn Kommunikation, transport och samhälle

Astrid Adelsköld, framkomlighetschef, Keolis

”Keolis är en kollektivtrafikoperatör som finns i 16 länder. Som framkomlighetschef arbetar jag tillsammans med kommuner och myndigheter för att ta fram infrastrukturlösningar som ger en snabbare, pålitligare busstrafik och därmed fler resenärer i kollektivtrafiken.

Jag var initialt intresserad av logistik och optimering och halkade in på trafikfrågorna efter ett tag. Det jag haft störst nytta av från utbildningen är min problemlösningsförmåga som jag har utvecklat sedan dag ett på Kommunikation, transport och samhälle.

Det finns väldigt många roliga jobb inom transportsektorn. I kollektivtrafikbranschen är dessutom bonusen att få bidra med samhällsnytta varje dag!”

Artiklar

Plugga i Norrköping

Studentlivet

Utlandsstudier

Liknande program