Fotografi av Ghassan Guorgis

Ghassan Guorgis

Jag är doktorand sedan 2014 och forskar om prevention och diagnostik av hudcancer i primärvården, vilket är av stor betydelse för det framtida omhändertagandet av den här växande patientgruppen.

Diagnos och Prevention av hudcancer i primärvården

Jag har två publicerade studier, den ena handlar om Hållbar effekt av individualiserad solskyddsrådgivning om solskydd beteende, en 10-års uppföljning av en randomiserad kontrollerad studie i primärvården.

Den andra handlar om risken för utveckling av hud cancer hos patienter med aktiniska keratoser (solskada) jämfört med personer som inte haft den diagnosen.

Mina 2 kommande studier ska handla om aktiniska keratoser och komorbiditet som risk faktor för hud cancerutveckling(registerstudie), och vilka prediktiva faktorer utöver de kända som kan vara av vikt för hud cancer utveckling(journal genomgång).


Om mig

CV

  • 2004 Läkarexamen
  • 2010 Läkarlegitimation
  • 2015 Specialist i allmänmedicin
  • 2014 – ff Doktorand vid HMV

Publikationer

Forskning

Mina två kommande studier ska handla om aktiniska keratoser och komorbiditet som risk faktor för hud cancer utveckling(registerstudie), och vilka prediktiva faktorer utöver de kända som kan vara av vikt för hud cancer utveckling (journal genomgång).

Kollegor

Organisation