Administratör vid REMESO

Jag administrerar all grundutbildning inom Avdelning REMESO och har mycket varierande arbetsuppgifter.

Mina arbetsuppgifter innehåller allt från att välkomna nya studenter och anta reserver till att rapportera in studieresultat och administrera studentärenden i studieadministrativa systemet Ladok.

Jag administrerar våra program och kurser i lärplattformen Lisam och redigerar webbsidor.

Jag har ett mycket nära samarbete med studievägledare, programansvariga, studierektor och kursansvariga.  

Inköp, beställningar och konferensbokningar för våra grundutbildningar administreras av mig.

Uppdrag och nätverkVisa/dölj innehåll

Interna uppdrag

  • Suppleant i ISV:s institutionsstyrelse sedan 2012-04
  • Samordnare för funktionen Grundutbildning, fristående kurs och uppdragsutbildning på ISV
  • Sekreterare i Kommittén för kursplanefrågor på ISV
  • Sekreterare i Programrådet för SKA, SVS och EMS
  • Utrymningsledare vid t.ex. brand i Bomullsspinneriet, plan 4 och 5
  • Utbildad i Första hjälpen och Hjärt- lungräddning 
 

Interna nätverk vid ISV

  • Gruppen för avdelningsadministration
  • Gruppen för utbildningsadministration
 

Externa nätverk 

  • Programrådet för SKA, SVS och EMS
 

Jag administrerar all grundutbildning på Avdelning REMESOVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll