Fotografi av Gustav Magnusson

Gustav Magnusson

Doktorand

Jag forskar på MR-tekniker för att mäta och modellera blodflöde hos patienter med en subaraknoidalblödning. Förhoppningarna är att tidigare kunna diagnostisera patienter med risk för sekundära komplikationer så som försenad neurologisk ischemi.

Handledare

Organisation