Vi är ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom medicinsk radiologi, medicinsk strålningsfysik och inom radiokemi och radioekologi.

Den bildmedicinska forskningen omfattar både patientnära forskning och teknisk, metodologisk forskning inom framför allt datortomografi och magnetresonanstomografi. Inom radiofysik finns bland annat forskning inom bildrekonstruktion, bildoptimering och dosimetri. Forskning inom radiokemi och radioekologi bedrivs både i fält och i laboratoriemiljö. Enheten ingår i den nationella strålskyddsberedskapen. 

Forskning

Skadade nackkotor - illustration

Diagnosticering och rehabilitering vid Whiplashrelaterade besvär

Vi studerar diagnostik och behandling efter whiplashskada. Vi arbetar med en nackspecifik träningsmetod för att lindra besvären och med bättre metoder för att diagnosticera skadorna.

CT-bilder bildoptimering

Bildoptimering vid röntgendiagnostik

Inom bildoptimering söker vi de inställningar på röntgenapparaten som minimerar stråldoserna och ger tillräckligt bra bildkvalitet. Med hjälp av specifika bildkriterier och datormodellberäkningar kan vi mäta kvaliteten och optimera mot stråldosen.

KAP-meter vid strålningsdosimetri

Dosimetri vid röntgendiagnostik

Röntgenundersökningar ger ett betydande bidrag till befolkningens stråldos från joniserande strålning. Med hjälp av avancerad datormodellering utvecklar vi mer noggranna metoder att kalibrera de strålningsdosimetrar som möter patientdoserna.

Medarbetare

Organisation