Enheten for radiologiska vetenskaper

Vi är ett 30-tal medarbetare som bedriver forskning och undervisning inom medicinsk radiologi, medicinsk strålningsfysik och inom radiokemi och radioekologi.
Den bildmedicinska forskningen omfattar både patientnära forskning och teknisk, metodologisk forskning inom framför allt datortomografi och magnetresonanstomografi. Inom radiofysik finns bland annat forskning inom bildrekonstruktion, bildoptimering och dosimetri. Forskning inom radiokemi och radioekologi bedrivs både i fält och i laboratoriemiljö. Enheten ingår i den nationella strålskyddsberedskapen. 

Forskning

Medarbetare

Organisation