Fotografi av Hanna Allemann

Hanna Allemann

Universitetsadjunkt

Jag arbetar som lärare på sjuksköterskeprogrammet. Jag kombinerar mitt läraruppdrag med att vara doktorand. Jag har också uppdrag som rör frågor kring lika villkor.

Presentation

Min drivkraft är att vara med och påverka – både i utbildningen av sjuksköterskor och i forskning kring anhöriga till personer med hjärtsvikt.

I mitt läraruppdrag har jag främst undervisning som rör professionell kommunikation. Jag vill stärka studenternas förståelse för hur sjuksköterskan kan kommunicera för att bidra till god vård. Jag handleder också uppsatser/examensarbete på grundnivå. Utöver detta har jag ett uppdrag att bevaka lika-villkorsfrågor på sjuksköterskeprogrammet. Detta uppdrag har jag tillsammans med en student. Jag är också ledamot i Forum för genusvetenskap och jämställdhets styrelse.

I min forskning studerar jag stöd till personer med hjärtsvikt och deras anhöriga. Jag har tillsammans med min forskargrupp utvecklat ett digitalt stödprogram riktad till anhöriga. Just nu inkluderar vi deltagare för att studera hur användande av stödprogrammet eventuellt påverkar anhörigas situation och mående. Utöver mina egna forskarstudier är jag också doktorandrepresentant på de uppstartsseminarier där nyantagna doktorander presenterar sina tänkta studier.

 


Om mig

CV

Leg. Sjuksköterska 2005

Master i Omvårdnad 2012

Pågående doktorandstudier (deltid), antagen dec 2014

Undervisning

  • Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet

Nätverk

 

Publikationer

2023

Hanna Allemann, Frida Andreasson, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson, Tiny Jaarsma, Ingela Thylén, Anna Strömberg (2023) The co-design of an online support programme with and for informal carers of people with heart failure: A methodological paper Journal of Clinical Nursing, Vol. 32, s. 7589-7604 Vidare till DOI
Hanna Allemann (2023) Online support for informal carers of persons with heart failure: Focus on perceptions, development and experiences

2020

Hanna Allemann, Arianna Poli (2020) Designing and evaluating information and communication technology-based interventions? Be aware of the needs of older people European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 19, s. 370-372 Vidare till DOI

2019

Hanna Allemann, Ingela Thylén, Susanna Ågren, Maria Liljeroos, Anna Strömberg (2019) Perceptions of Information and Communication Technology as Support for Family Members of Persons With Heart Failure: Qualitative Study Journal of Medical Internet Research, Vol. 21, Artikel e13521 Vidare till DOI

2018

Hanna Allemann, Anna Strömberg, Ingela Thylén (2018) Perceived Social Support in Persons With Heart Failure Living With an Implantable Cardioverter Defibrillator: A Cross-sectional Explorative Study Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 33, s. E1-E8 Vidare till DOI

Forskning

Forskning som rör personer med hjärtsvikt och deras anhöriga

Mitt fokus i mina doktorandstudier är digitalt stöd till anhöriga till personer med hjärtsvikt. Jag fokuserar anhörigas livssituation och vad stöd kan vara för någon som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående som är sjuk. I mina studier tittar jag också på digitalisering och dess konsekvenser för anhöriga. I mina projekt så är dialogen med anhöriga och att få ta del av deras egna upplevelser centrala. 

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.

Organisation