Presentation

Min drivkraft är att vara med och påverka – både i utbildningen av sjuksköterskor och i forskning kring anhöriga till personer med hjärtsvikt.

I mitt läraruppdrag har jag främst undervisning som rör professionell kommunikation. Jag vill stärka studenternas förståelse för hur sjuksköterskan kan kommunicera för att bidra till god vård. Jag handleder också uppsatser/examensarbete på grundnivå. Utöver detta har jag ett uppdrag att bevaka lika-villkorsfrågor på sjuksköterskeprogrammet. Detta uppdrag har jag tillsammans med en student. Jag är också ledamot i Forum för genusvetenskap och jämställdhets styrelse.

I min forskning studerar jag stöd till personer med hjärtsvikt och deras anhöriga. Jag har tillsammans med min forskargrupp utvecklat ett digitalt stödprogram riktad till anhöriga. Just nu inkluderar vi deltagare för att studera hur användande av stödprogrammet eventuellt påverkar anhörigas situation och mående. Utöver mina egna forskarstudier är jag också doktorandrepresentant på de uppstartsseminarier där nyantagna doktorander presenterar sina tänkta studier.

 


Om mig

CV

Leg. Sjuksköterska 2005

Master i Omvårdnad 2012

Pågående doktorandstudier (deltid), antagen dec 2014

Undervisning

  • Jag undervisar på Sjuksköterskeprogrammet

Nätverk

 

Publikationer

2023

2020

2019

2018

2015

Forskning

Forskning som rör personer med hjärtsvikt och deras anhöriga

Mitt fokus i mina doktorandstudier är digitalt stöd till anhöriga till personer med hjärtsvikt. Jag fokuserar anhörigas livssituation och vad stöd kan vara för någon som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående som är sjuk. I mina studier tittar jag också på digitalisering och dess konsekvenser för anhöriga. I mina projekt så är dialogen med anhöriga och att få ta del av deras egna upplevelser centrala. 

Organisation