Publikationer

2023

2022

2021

2020

Undervisning

Jag undervisar på flera terminer på läkarprogrammet i bl.a. kommunikation, läkarrollen och allmänmedicinskt förhållningssätt. Förutom det undervisar jag i kardiologi ur ett primärvårdsperspektiv samt är handledare under det vetenskapliga arbetet på K8.

Organisation