Hanna Israelsson Larsen

Adjungerad universitetslektor

Jag drivs av att förbättra vård och behandling för den stora gruppen primärvårdspatienter med psykisk sjukdom och biopsykosociala problem. Som allmänläkare är jag även intresserad av flera andra sjukdomar vanligt förekommande i primärvården.

Publikationer

2023

Mark G. Hamilton, Hanna Israelsson Larsen, Giorgio Palandri, Benjamin D. Elder, Michael A. Williams (2023) Adult hydrocephalus: advancements in diagnosis, treatment, and patient outcomes Neurosurgical Focus, Vol. 54 Vidare till DOI
Sanna A. Eklund, Hanna Israelsson Larsen, Bo Carlberg, Jan Malm (2023) Vascular risk profiles for predicting outcome and long-term mortality in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: comparison of clinical decision support tools Journal of Neurosurgery, Vol. 138, s. 476-482 Vidare till DOI
Marta Vergara Valgañon, Carl Johan Östgren, Fredrik H Nyström, Hanna Israelsson Larsen (2023) Sense of vitality is associated with cardiovascular events in type 2 diabetes independently of traditional risk factors and arterial stiffness Diabetic Medicine, Vol. 40, Artikel e14938 Vidare till DOI

2021

Jenny Larsson, Hanna Israelsson, Anders Eklund, Lillemor Lundin-Olsson, Jan Malm (2021) Falls and Fear of Falling in Shunted Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus-The Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Comorbidity and Risk Factors Associated With Hydrocephalus Study Neurosurgery, Vol. 89, s. 122-128 Vidare till DOI
Åsa Kadowaki, Anna-Karin Alvunger, Hanna Israelsson Larsen, Anna Persdotter, Marta Stelmach Zak, Peter Johansson, Fredrik H Nyström (2021) Education of the primary health care staff based on acceptance and commitment therapy is associated with reduced sick leave in a prospective controlled trial BMC Family Practice, Vol. 22, Artikel 179 Vidare till DOI

Nyheter

Undervisning

Jag undervisar på flera terminer på läkarprogrammet i bl.a. kommunikation, läkarrollen och allmänmedicinskt förhållningssätt. Förutom det undervisar jag i kardiologi ur ett primärvårdsperspektiv samt är handledare under det vetenskapliga arbetet på K8.

Läkarprogrammet, 360 hp

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet var först i Sverige med att etablera det problembaserade lärandet. Detta har gjort att vi idag är experter på att modigt ta oss an nya utmaningar efter samhällets, forskningens och sjukvårdens efterfrågan.

Organisation