Läkarprogrammet, 360 hp

Läkarprogrammets ämnesintegrerade utbildning med tidig patientkontakt gagnar utveckling av integrerade teoretiska och praktiska kunskaper, vetenskapligt tänkande och professionellt agerande som är grundstenar för ditt framtida yrke.

Läkarprogrammet, 360 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Läkarprogrammet, 360 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Läkarprogrammet, 360 hp

VT 2023, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Läkarprogrammet, 360 hp

HT 2023, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Vi förbereder dig för det livslånga lärandet som är grunden till en framgångsrik läkarkarriär. Utbildningen inspirerar och hjälper dig att utveckla din kompetens, kunskap och förhållningssätt både inom medicin och vetenskapligt tänkande. Problembaserat lärande (PBL) som tillämpad pedagogisk modell ger dig möjlighet att, med vårt stöd, styra och ta ansvar för ditt lärande. Våra interprofessionella utbildningsmoment förbereder dig för det multiprofessionella samarbetet kring patienten.

Ämnesintegration innebär att studierna organiseras kring, och utgår ifrån, de olika organsystemen vilket hjälper dig utveckla en helhetssyn och systematisera dina kunskaper om människan. Vetenskapsmetodik och undervisning i professionellt förhållningssätt förbereder dig för att bli en vetenskapligt grundad och professionellt agerande läkare i framtiden.

Utbildningen

Läkarprogrammet är indelat i tolv kurser som vardera omfattar en termin (30 hp). De första två terminerna präglas av basvetenskaper och du utforskar och lär dig de olika organsystemens normala funktion vilka studeras i relation till patientfall. Under termin tre till fem kompletteras de basvetenskapliga principerna med studier om allmänna mekanismer för sjukdomars uppkomst, och principer för diagnostik och behandling. Under dessa fem terminer får du också lära dig och öva hur man kommunicerar med och undersöker patienter. Från och med termin sex varvas verksamhetsintegrerad utbildning inom olika kliniska discipliner med teoretiska studier. Den verksamhetsintegrerade utbildningen ger dig viktig erfarenhet av att arbeta i team med andra yrkeskategorier inom sjukvården – i en vanlig vårdmiljö med riktiga patienter.

 

Under termin åtta genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete.

 

På de avslutande sju terminerna är undervisningen förlagd till någon av utbildningens fyra huvudstudieorter. Det innebär att du genomför all din utbildning i antingen Linköping, Norrköping, Jönköping eller Kalmar vilket innebär att du behöver flytta till någon av dessa orter. Viss verksamhetsintegrerad utbildning kan periodvis förläggas utanför huvudstudieorterna inom samma region. Linköpings universitet är ansvarig för utbildningen på samtliga huvudstudieorter.

Forskning

Vår forskarlinje gör det möjligt att påbörja din forskarkarriär redan under studietiden. Mer information hittar du nedan

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats. Sök efter Läkarprogrammet. 

statistik.uhr.se

Mer om programmet Visa/dölj innehåll

PBL på Läkarprogrammet

Så här använder vi PBL på Läkarprogrammet. Det finns många fördelar, men även så klart en del utmaningar. Men det är värt det i slutänden!

Här hittar du mer information om PBL

Möt våra studenter Visa/dölj innehåll

Träffa Linus

Varför lockar yrket som läkare, och vad är det bästa med utbildningen? Linus berättar om sitt val att läsa läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Träffa Amna

Varför lockar yrket som läkare, och vad är det bästa med utbildningen? Amna berättar om sitt val att läsa läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

Karriärvägar för läkare

Som läkare kan du välja olika karriärvägar nationellt och internationellt. Läkaryrket gör dig attraktiv för ett brett spektrum av arbetsgivare som sjukhus, vårdcentraler, forskningscentra, läkemedelsindustri osv. Du kan välja mellan patientnära arbete eller mer laborativt inriktat arbete, forskning, administrativt arbete eller kombinera dessa.

 

För att bli specialist krävs ytterligare fem till sex års utbildning inom specialiteten, samtidigt som du tjänstgör som läkare inom specialområdet. I specialistutbildningen ingår bastjänstgöring (BT) som ersätter den tidigare allmäntjänstgöringen (AT). 

Artiklar om utbildning vid Medicinska fakulteten Visa/dölj innehåll

Särskilt urval Visa/dölj innehåll

Information: Många förfrågningar från Ukraina Visa/dölj innehåll

Det kommer många förfrågningar till oss om möjligheten att ansöka om transfer till LiU från universitet i Ukraina. I nuläget gör vi inga undantag från antagningsordningen med anledning av situationen i Ukraina. Studenter med korrekt behörighet kan ansöka om tillträde till termin 1 på våra program och efter antagning ansöka om tillgodoräknande som då bedöms av en sakkunnig. Detta kan inte göras i förväg. Se denna sida för mer information om ansökan till det program du är intresserad av: https://liu.se/utbildning