Läkarprogrammet

360 hp

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet var först i Sverige med att etablera det problembaserade lärandet (PBL). Detta har gjort att vi idag är experter på att modigt ta oss an nya utmaningar efter samhällets, forskningens och sjukvårdens efterfrågan.

Läkarprogrammet, 360 hp

VT 2023 / Helfart / Linköping

Läkarprogrammet, 360 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Läkarprogrammet, 360 hp

VT 2024 / Helfart / Linköping

Eftersom medicin aldrig slutar att förändras utvecklar vi ständigt och utmaningsdrivet vår utbildning tillsammans med våra starka sjukvårdsregioner. Du kommer under programmet utveckla en empatisk förmåga att hjälpa människor. Kombinerat med tidig patientkontakt, praktiska förmågor och vetenskapligt tänkande ger programmet dig färdigheter att med hjälp av medicinsk högteknologi tryggt ta dig an framtidens hälso- och sjukvård. 

Det här läser du

Det problembaserade lärandet

PBL på Läkarprogrammet

Så här använder vi PBL på Läkarprogrammet. Det finns många fördelar, men även så klart en del utmaningar. Men det är så värt det i slutänden, eftersom det återspeglar precis hur ditt yrkesliv kommer se ut! 

Här hittar du mer information om PBL

Tidig patientkontakt

Praktiska färdigheter

Under din utbildning får du tidigt börja öva på olika praktiska moment som du behöver kunna som läkare. Du får i lugn och ro och i en trygg miljö träna på allt från blodprov till akut omhändertagande vid hjärtstopp. Du tränar dels på modeller och simulatorer men även på så kallade simulerade patienter - skådespelare som specialtränats i att spela olika typer av diagnoser och situationer och på riktiga patienter i sjukvården under din verksamhetsförlagda utbildning.

Samtalskonst

Som läkare behöver du kunna kommunicera och samtala med din patient både för att ställa diagnos men även lämna tuffa besked som väcker mycket känslor, både hos dig själv och din patient. Under hela utbildningen löper därför utbildningsmomentet "Strimma patientkonsultation". Du får lära dig olika samtalstekniker och du får öva på både kurskamrater, simulerade patienter och på riktiga patienter. Allt för att du ska känna dig väl förberedd den dag du går ut i yrkeslivet som färdig läkare.

Tidig inkludering i forskning

Internationella möjligheter

Plugga i Saint-Étienne

Nils Wärnsberg studerar en termin i franska Saint-Étienne. Språket är både en utmaning men också en dröm som blir sann.

Läkarstudier i Bryssel

Matilda Jarhall, termin 7, gör ett Erasmus-utbyte på tre månader i Bryssel. Här gör hon sina placeringar inom kirurgi ortopedi, onkologi och anestesi. 

Ett program - fyra studieorter

Karta över huvudstudieorterna Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmer
Läkarprogrammets fyra huvudstudieorter

Ett regionaliserat program

De första fem terminerna läser du och dina ca 120 kurskamrater i Linköping. Från den sjätte terminen delas ni upp på fyra huvudstudieorter; Jönköping, Kalmar, Linköping och Norrköping. Du kommer alltså eventuellt att flytta till en ny stad halvvägs in i utbildningen tillsammans med 30-talet kurskamrater. En stor del av den tiden tillbringas på kliniska placeringar, men också med gemensamma teoretiska studier tillsammans med alla dina ursprungliga kursare.

I och med detta får du en unik närhet till lärare, forskare och andra studenter då ni blir en mindre studentgrupp. Du kommer även nära sjukvården och dina handledare på Ryhovs sjukhus i Jönköping, Länssjukhuset i Kalmar och Universitetssjukhuset i Linköping och Norrköping. 

Här kan du läsa om Thomas Rönnmark, vars flytt till Jönköping blev en riktig fullträff

Möt en student

Träffa Amna

Varför lockar yrket som läkare, och vad är det bästa med utbildningen? Amna berättar om sitt val att läsa läkarprogrammet vid Linköpings universitet.

Förberedande studier

Karriär och framtid

Karriärvägar för läkare

Som läkare kan du välja olika karriärvägar nationellt och internationellt. Läkaryrket gör dig attraktiv för ett brett spektrum av arbetsgivare som sjukhus, vårdcentraler, forskningscentra, läkemedelsindustri osv. Du kan välja mellan patientnära arbete eller mer laborativt inriktat arbete, forskning, administrativt arbete eller kombinera dessa.

För att bli specialist krävs ytterligare fem till sex års utbildning inom specialiteten, samtidigt som du tjänstgör som läkare inom specialområdet. I specialistutbildningen ingår bastjänstgöring (BT) som ersätter den tidigare allmäntjänstgöringen (AT). 

Artiklar om utbildning vid Medicinska fakulteten

Särskilt urval

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats. Sök efter Läkarprogrammet. 

statistik.uhr.se

Information: Många förfrågningar från Ukraina

Det kommer många förfrågningar till oss om möjligheten att ansöka om transfer till LiU från universitet i Ukraina. I nuläget gör vi inga undantag från antagningsordningen med anledning av situationen i Ukraina. Studenter med korrekt behörighet kan ansöka om tillträde till termin 1 på våra program och efter antagning ansöka om tillgodoräknande som då bedöms av en sakkunnig. Detta kan inte göras i förväg. Se denna sida för mer information om ansökan till det program du är intresserad av: https://liu.se/utbildning