Forskningsmiljön Välfärdsrätt

Valfardsratt1120

I denna tvärvetenskapliga forskningsverksamhet, som ibland även kallas för socialrätt, studeras rättsliga regleringar av välfärd. ”Rätten och välfärden” definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde

I forskningsverksamheten finns en tydlig koppling till socialt arbete i Sverige och andra länder. Frågeställningar utgår från den välfärdsrättsliga lagstiftningen och sociala rättigheter, antingen grundade i förståelsen av nationell och internationell lagstiftning och fastställandet av dess innehåll, eller frågor om lagstiftnings betydelse och konsekvenser för individer och samhälle. Välfärdsrättens teoretiska grund är således rättsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig.

Exempel på de nu pågående forskningsprojekten är kategorin ”ensamkommande barn och rättslig reglering och styrning”, ”kartografiska analyser av skärningspunkten mellan migrationsrätt och socialrätt” samt ”konstruktioner av ’brottet människosmuggling’ i domstolsförhandlingar”.

Välfärdsrätt eller socialrätt?

Ibland kan välfärdsrätt även kallas för socialrätt. Här hos oss på Linköpings universitet använder vi dock benämningen välfärdsrätt och det är för att framhålla ämnets tvärvetenskapliga karaktär.

Pågående forskningVisa/dölj innehåll

Samverkansprojekt

DIGINAUTS: Migrants’ digital practices in/of the European border regime

Ett samarbete med danska forskare där DIGINAUTS-projektet syftar till att undersöka den digitala navigeringen av migranter vid ankomstplatser och på väg till Europa. Läs mer kring DIGINAUTS-projektet.

 

Utvärdering av Arvsfondens satsningen Nyanlända barn och ungdomar

Undersöker bland annat vilka spår som Arvsfondens pengar lämnar. Vilka framkomliga vägar projektet finner och vilka hinder det stöter på samt målgruppernas upplevelser av insatserna. Slutredovisning våren 2019.

 

Human rights, migration and undocumentedness

Professor Anna Lundberg driver sedan flera år tillbaka ett forskningsprojekt med kollegor vid Malmö Högskola. Forskningen och arbetet presenteras via bloggen Human rights, migration and undocumentedness.

ForskarutbildningVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Sociala medierVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll