Fotografi av Heather Forsyth

Heather Forsyth

HR-partner

Presentation

  • Programledare för chefs- och ledarprogram, specifikt Program för ledare inom utbildning och forskning (PLUF), 
LiU:s mentorskapsprogram samt kortare ledarprogram som tas fram och körs på förfrågan.
  • Internkonsult inom ledar- och grupputveckling.
  • Facilitering av utvecklingsinsatser för grupper.
  • Coaching av chefer och ledare.

Publikationer

Medarbetare på HR-enheten

Min avdelning