Presentation

  • Programledare för chefs- och ledarprogram, specifikt Program för ledare inom utbildning och forskning (PLUF), Nyfiken på ledarskap och LiU:s mentorskapsprogram.
  • Internkonsult inom ledar- och grupputveckling.
  • Facilitering av utvecklingsinsatser för grupper.
  • Coaching av chefer och ledare.

Medarbetare på HR-enheten

Min avdelning