betca42

Bettina Carlsson

Administrativ chef

Mitt uppdrag går ut på att effektivisera arbetet inom förvaltningen, och där har jag mycket gott stöd av alla medarbetare. Viktigt för mig är att på olika sätt se till att medarbetarna trivs och att cheferna får goda förutsättningar för sina uppdrag.

Ansvarar för förvaltningens organisation

I min roll som administrativ chef driver jag arbetet med att utveckla och följa upp Universitetsförvaltningens interna organisation och struktur samt administrativa processer.

Jag fungerar som stöd till universitetsledningen och cheferna inom förvaltningen och ansvarar för förvaltningens gemensamma insatser inom chefsutveckling och kompetensutveckling för medarbetare.

Som chef för UF kansli har jag arbetsgivaransvar för kansliets medarbetare samt för budget, bokslut och verksamhetsplan. I mitt ansvar som avdelningschef ingår även att göra uppföljning, analys och prognostisering av resultat och effekter i verksamheten.

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

Universitetsförvaltningens administrativa chef ger stöd till universitetsledningen och förvaltningens medarbetare och ledning inom:

 • Ekonomi
 • HR
 • Intern kommunikation
 • Ledningsstöd

Samverkansforum

 • Medlem i Universitetsdirektörens ledningsgrupp
 • Arbetsgivarrepresentant i universitetsförvaltningens lokala samverkansgrupp för aktiv dialog med fackliga organisationer kring organisations-, verksamhets och personalärenden   
 • Leder universitetsförvaltningens arbetsgrupp "Den goda arbetsplatsen": långsiktigt arbete inom arbetsmiljö och lika villkor inklusive utformning av förvaltningens övergripande handlingsplaner  
 • Deltar i universitetsförvaltningens krishanteringsgrupp    
 • Deltar i forum för administrativa chefer vid Linköpings universitet
 • Samordnar chefsdagar och informationsmöten för förvaltningens chefer

Nätverk

 • Nationella nätverket för administrativa chefer inom universitet och högskolor
 • IFL/SSE Executive Education, Handelshögskolan Stockholm (nationellt chefsnätverk)
 • Gestaltakademin – förändringsledning (nationellt chefsnätverk)
 • Chef inom HR/med personalansvar hos större arbetsgivare i Linköping
 • Chefsnätverk för kvinnor (ledare/chefer) i Linköping (styrgrupp)
 • 100-listan - styrelseaktiva, Östsvenska handelskammaren (regionalt chefsnätverk)
 • Ithaka (regionalt chefsnätverk) 

Universitetsdirektörens ledningsgrupp
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll