Fotografi av Bettina Carlsson

Bettina Carlsson

HR-chef, Enhetschef

Jag arbetar med att utveckla HR-processerna på Linköpings universitet, och där har jag mycket gott stöd av alla medarbetare, chefer och ledare. Viktigt för mig är att medarbetarna trivs och får goda förutsättningar för sina uppdrag.

Jag vill utveckla ett hållbart ledarskap

Som HR-chef är mitt uppdrag att utveckla och skapa kvalitet i organisationens HR-processer. För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för organisationen att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjningen genom att underlätta för chefer att leda med ett hållbart ledarskap.

Linköpings universitet ska vara en arbetsplats där medarbetare presterar, utvecklas och trivs. I rollen som HR-chef vill jag leda och stödja människor för att de ska kunna växa och bidra till verksamhetens utveckling och organisationens mål. Utifrån min kompetens arbetar jag också aktivt med utvecklingsarbete och projekt inom till exempel organisations- och ledarutveckling samt som processtöd på individ- grupp- och organisationsnivå.

Som chef för HR-enheten har jag arbetsgivaransvar för enhetens HR-partners, där vårt uppdrag är att ge ett proaktivt och verksamhetsnära chefsstöd. Jag arbetar för att skapa delaktighet och tillvarata kompetensen inom enheten och vill lyfta fram det bästa hos medarbetarna. I mitt ansvar som enhetschef ingår även att skapa en god arbetsmiljö, upprätta mål- och verksamhetsplanering samt att göra uppföljning och analys av resultat och effekter i verksamheten.

Är du nyfiken på LiU?

Om du har drivkraften och engagemanget finns det stora möjligheter att vidareutveckla dig själv som person och din kompetens inom Linköpings universitet. Vi erbjuder till exempel riktad kompetensutveckling för dig som vill utvecklas som chef eller ledare hos oss. Välkommen att söka något av våra lediga jobb!

Uppdrag och nätverk

Samverkansforum

  • HR-avdelningens ledningsgrupp
  • HR-partners vid LiU
  • Samordnar chefs-/ledarutvecklingsinsatser 

Nätverk

  • Förändrings-/processledare, Gestaltakademin i Skandinavien
  • Chefer/ledare från olika branscher/sektorer, Linköping (styrgruppen)
  • 100-listan/styrelseaktiva, Östsvenska handelskammaren
  • SSE Executive Education, Handelshögskolan Stockholm
  • HR-chefsnätverk, Linköping
  • ITHAKA, regionalt chefsnätverk Östergötland
 

Medarbetare på HR-avdelningen

Organisation