Fotografi av Bettina Carlsson

Bettina Carlsson

HR-chef, Enhetschef

Mitt uppdrag går ut på att effektivisera arbetet inom förvaltningen, och där har jag mycket gott stöd av alla medarbetare. Viktigt för mig är att på olika sätt se till att medarbetarna trivs och att cheferna får goda förutsättningar för sina uppdrag.

Ansvarar för förvaltningens organisation

I min roll som administrativ chef driver jag arbetet med att utveckla och följa upp Universitetsförvaltningens interna organisation och struktur samt administrativa processer.

Jag fungerar som stöd till universitetsledningen och cheferna inom förvaltningen och ansvarar för förvaltningens gemensamma insatser inom chefsutveckling och kompetensutveckling för medarbetare.

Som chef för UF kansli har jag arbetsgivaransvar för kansliets medarbetare samt för budget, bokslut och verksamhetsplan. I mitt ansvar som avdelningschef ingår även att göra uppföljning, analys och prognostisering av resultat och effekter i verksamheten.

Uppdrag och nätverkVisa/dölj innehåll

Samverkansforum

  • HR-avdelningens ledningsgrupp
  • HR-partners vid LiU
  • Samordnar chefs-/ledarutvecklingsinsatser 

Nätverk

  • Förändrings-/processledare, Gestaltakademin i Skandinavien
  • Chefer/ledare från olika branscher/sektorer, Linköping (styrgruppen)
  • 100-listan/styrelseaktiva, Östsvenska handelskammaren
  • SSE Executive Education, Handelshögskolan Stockholm
  • HR-chefsnätverk, Linköping
  • ITHAKA, regionalt chefsnätverk Östergötland
 

Universitetsdirektörens ledningsgruppVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll