LiU är en plats där människor utvecklas

I rollen som HR-chef vill jag leda och stödja människor för att de ska kunna växa och bidra till verksamhetens utveckling och organisationens mål. Att LiU ska vara en arbetsplats där medarbetare presterar, utvecklas och trivs.  

Som chef för HR-enheten har jag arbetsgivaransvar för enhetens HR-partners, där vårt uppdrag är att ge ett proaktivt och verksamhetsnära chefsstöd. Jag arbetar för att skapa delaktighet och tillvarata kompetensen inom enheten och som närmaste chef vill jag lyfta fram det bästa hos medarbetarna. I mitt ansvar som enhetschef ingår även att skapa en god arbetsmiljö, upprätta mål- och verksamhetsplanering samt att göra uppföljning och analys av resultat och effekter i verksamheten.

Utifrån min kompetens arbetar jag aktivt med utvecklingsarbete och projekt inom till exempel organisations- och ledarutveckling samt som processtöd på individ- grupp- och organisationsnivå.

Samverkansforum

  • HR-avdelningens ledningsgrupp
  • HR-partners vid LiU
  • Samordnar chefs-/ledarutvecklingsinsatser 

Nätverk

  • Förändrings-/processledare, Gestaltakademin i Skandinavien
  • Chefer/ledare från olika branscher/sektorer, Linköping (styrgruppen)
  • 100-listan/styrelseaktiva, Östsvenska handelskammaren
  • SSE Executive Education, Handelshögskolan Stockholm
  • HR-chefsnätverk, Linköping
  • ITHAKA, regionalt chefsnätverk Östergötland