Fotografi av Hedvig Obenius

Hedvig Obenius

Doktorand

Publikationer

2021

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2021) Förskjutningar av välfärdsrättigheter och ansvar Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?: en antologi om mottagande av människor på flykt, s. 319-334

2020

Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Rättskartografisk metod Metoder för forskning i socialt arbete: hur, var och varför?, s. -208
Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Grundläggande välfärd har skjutits över på civilsamhället ETC
Sofi Jansson-Keshavarz, Anna Lundberg, Hedvig Obenius (2020) Civilsamhällets arbete med nyanländas delaktighet i samhället: En rapport om förskjutningar av välfärdsansvar i Sverige under perioden 2016-2019

2019

Anna Lundberg, Sofi Jansson-Keshavarz, Hedvig Obenius (2019) Nyanlända barns och ungas etablering och delaktighet i samhället under en tid av ovisshet: en utvärdering av Arvsfondens "Nyanländasatsning" under perioden 2016-2019

Nyheter

Forskning

Sociala medier

Organisation