17 april 2018

Ämnet välfärdsrätt vid Linköpings universitet har länge saknat doktorander. Nu har forskningen fått förstärkning i form av två doktorander.

EnsamkommandeEn av de nya doktoranderna kommer att forska om hur ensamkommande barn och unga tagits emot i Sverige. Foto: TRIocean, iStockVälfärdsrätt är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om hur lagstiftning påverkar sociala förhållanden och vilka konsekvenser tillämpning av lagen får för enskilda individer. Linköpings universitet har länge saknat doktorander inom ämnet, men nu börjar två nya doktorander.

– Välfärdsrätt är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv – ämnet handlar om människors villkor för att kunna färdas väl genom livet, och hur dessa regleras rättsligt. Det är roligt att vi kan bygga upp en forskningsverksamhet, säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, som kommer att leda forskarutbildningen.

De doktorander som har antagits har båda en bakgrund i ämnen som tydligt knyter an till några av vår samtids stora utmaningar. Hedvig Obenius kommer att forska om människosmuggling och Sofie Jansson om hur hanteringen av ensamkommande barn och unga sett ut under senare år.

Om cirka fyra år kommer de nya doktoranderna att kunna presentera sin forskning.
 

Kontakt välfärdsrätt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.