Nya doktorander ska belysa livets rättsliga villkor

Ämnet välfärdsrätt vid Linköpings universitet har länge saknat doktorander. Nu har forskningen fått förstärkning i form av två doktorander.

EnsamkommandeEn av de nya doktoranderna kommer att forska om hur ensamkommande barn och unga tagits emot i Sverige. Foto: TRIocean, iStockVälfärdsrätt är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om hur lagstiftning påverkar sociala förhållanden och vilka konsekvenser tillämpning av lagen får för enskilda individer. Linköpings universitet har länge saknat doktorander inom ämnet, men nu börjar två nya doktorander.

– Välfärdsrätt är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv – ämnet handlar om människors villkor för att kunna färdas väl genom livet, och hur dessa regleras rättsligt. Det är roligt att vi kan bygga upp en forskningsverksamhet, säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, som kommer att leda forskarutbildningen.

De doktorander som har antagits har båda en bakgrund i ämnen som tydligt knyter an till några av vår samtids stora utmaningar. Hedvig Obenius kommer att forska om människosmuggling och Sofie Jansson om hur hanteringen av ensamkommande barn och unga sett ut under senare år.

Om cirka fyra år kommer de nya doktoranderna att kunna presentera sin forskning.
 

Kontakt välfärdsrätt

Senaste nytt från LiU