17 april 2018

Ämnet välfärdsrätt vid Linköpings universitet har länge saknat doktorander. Nu har forskningen fått förstärkning i form av två doktorander.

EnsamkommandeEn av de nya doktoranderna kommer att forska om hur ensamkommande barn och unga tagits emot i Sverige. Foto: TRIocean, iStockVälfärdsrätt är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om hur lagstiftning påverkar sociala förhållanden och vilka konsekvenser tillämpning av lagen får för enskilda individer. Linköpings universitet har länge saknat doktorander inom ämnet, men nu börjar två nya doktorander.

– Välfärdsrätt är viktigt ur ett samhälleligt perspektiv – ämnet handlar om människors villkor för att kunna färdas väl genom livet, och hur dessa regleras rättsligt. Det är roligt att vi kan bygga upp en forskningsverksamhet, säger Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet, som kommer att leda forskarutbildningen.

De doktorander som har antagits har båda en bakgrund i ämnen som tydligt knyter an till några av vår samtids stora utmaningar. Hedvig Obenius kommer att forska om människosmuggling och Sofie Jansson om hur hanteringen av ensamkommande barn och unga sett ut under senare år.

Om cirka fyra år kommer de nya doktoranderna att kunna presentera sin forskning.
 

Kontakt välfärdsrätt

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.