Helena Bergenstråle

Koordinator

Presentation 

Arbetsuppgifter

  • Sekreterare i anställningsnämnden
  • Handlägger rekrytering av lärare
  • Handlägger befordringsärenden
  • Handlägger docentansökningar

Sekreterare i anställningsnämnden

Organisation