Biomarkörer för inflammation och organskada vid systemisk lupus erytematosus (SLE)

SLE är en ovanlig autoimmun sjukdom som kan drabba många olika organ och som därför kan vara svår att diagnosticera. Ca 90% av de drabbade är kvinnor.

Sjukdomsförloppet vid SLE karaktäriseras av perioder med inflammatorisk aktivitet (skov) och lugnare perioder med låg sjukdomsaktivitet (remission). Både sjukdomen i sig, samt de läkemedel som används för att dämpa inflammationen, kan orsaka irreversibla organskador vilket påverkar både livskvalité och livslängd negativt. 

Vår forskargrupp studerar reumatiska sjukdomar såväl kliniskt som experiemtellt. Fokus för min forskning är biomarkörer för inflammation och organskada vid SLE, med särskild inriktning mot akutfasproteiner, autoantikroppar och typ I interferon. 

Målet är att finna biomarkörer som kan förbättra precisionen vid behandling av patienter med SLE så att sjukdomsskov och organskador kan minimeras. 

Om mig

Utbildning/Examina

  • Läkarprogrammet, planerad examen 2024
  • Medicine Doktorsexamen 2014
  • Magister i Medicinsk Biologi 2008

Undervisning vid LIU

  • Handledare examensarbeten
  • Basgruppshandledare (Medicinsk Biologi, Läkarprogrammet, BMA-programmet, m.m.) 
  • Laborationshandledare

Medlemsskap och samarbeten

  • Svensk reumatologisk förening 
  • Svenska SLE-nätverket
  • DISSECT konsortium (Dissecting disease mechanisms in three systemic inflammatory autoimmune diseases with an interferon signature)

Publikationer

2022

2021

Nyheter