Fotografi av Helena Enocsson

Helena Enocsson

PhDForskare i reumatologi med fokus på systemisk lupus erytematosus (SLE)

Biomarkörer för inflammation och organskada vid systemisk lupus erytematosus (SLE)

SLE är en ovanlig autoimmun sjukdom som kan drabba många olika organ och som därför kan vara svår att diagnosticera. Ca 90% av de drabbade är kvinnor.

Sjukdomsförloppet vid SLE karaktäriseras av perioder med inflammatorisk aktivitet (skov) och lugnare perioder med låg sjukdomsaktivitet (remission). Både sjukdomen i sig, samt de läkemedel som används för att dämpa inflammationen, kan orsaka irreversibla organskador vilket påverkar både livskvalité och livslängd negativt. 

Vår forskargrupp studerar reumatiska sjukdomar såväl kliniskt som experiemtellt. Fokus för min forskning är biomarkörer för inflammation och organskada vid SLE, med särskild inriktning mot akutfasproteiner, autoantikroppar och typ I interferon. 

Målet är att finna biomarkörer som kan förbättra precisionen vid behandling av patienter med SLE så att sjukdomsskov och organskador kan minimeras. 

Om mig

Utbildning/Examina

  • Läkarprogrammet, planerad examen 2024
  • Medicine Doktorsexamen 2014
  • Magister i Medicinsk Biologi 2008

Undervisning vid LIU

  • Handledare examensarbeten
  • Basgruppshandledare (Medicinsk Biologi, Läkarprogrammet, BMA-programmet, m.m.) 
  • Laborationshandledare

Medlemsskap och samarbeten

  • Svensk reumatologisk förening 
  • Svenska SLE-nätverket
  • DISSECT konsortium (Dissecting disease mechanisms in three systemic inflammatory autoimmune diseases with an interferon signature)

Publikationer

2023

Lina Wirestam, Frida Jönsson, Helena Enocsson, Christina Svensson, Maria Weiner, Jonas Wetterö, Helene Zachrisson, Per Eriksson, Christopher Sjöwall (2023) Limited Association between Antibodies to Oxidized Low-Density Lipoprotein and Vascular Affection in Patients with Established Systemic Lupus Erythematosus International Journal of Molecular Sciences, Vol. 24, Artikel 8987 Vidare till DOI
Cecilia Svanberg, Helena Enocsson, Melissa Govender, Klara Martinsson, Lawrence A. Potempa, Ibraheem M. Rajab, Rafael Fernandez-Botran, Jonas Wetterö, Marie Larsson, Christopher Sjöwall (2023) Conformational state of C-reactive protein is critical for reducing immune complex-triggered type I interferon response: Implications for pathogenic mechanisms in autoimmune diseases imprinted by type I interferon gene dysregulation Journal of Autoimmunity, Vol. 135, Artikel 102998 Vidare till DOI
Hjalmar Waller, Noelia Carmona Vicente, Axel James, Melissa Govender, Francis Hopkins, Marie Larsson, Marie Hagbom, Lennart Svensson, Helena Enocsson, Annette Gustafsson, Åsa Nilsdotter-Augustinsson, Johanna Sjöwall, Johan Nordgren (2023) Viral load at hospitalization is an independent predictor of severe COVID-19 European Journal of Clinical Investigation, Vol. 53, Artikel e13882 Vidare till DOI
Francis Hopkins, Johan Nordgren, Rafael Fernandez-Botran, Helena Enocsson, Melissa Govender, Cecilia Svanberg, Lennart Svensson, Marie Hagbom, Åsa Nilsdotter-Augustinsson, Sofia Nyström, Christopher Sjöwall, Johanna Sjöwall, Marie Larsson (2023) Pentameric C-reactive protein is a better prognostic biomarker and remains elevated for longer than monomeric CRP in hospitalized patients with COVID-19 Frontiers in Immunology, Vol. 14, Artikel 1259005 Vidare till DOI
Awais Ahmad, Andre Brylid, Charlotte Dahle, Muna Atallah Saleh, Örjan Dahlström, Helena Enocsson, Christopher Sjöwall (2023) Doubtful Clinical Value of Subtyping Anti-U1-RNP Antibodies Regarding the RNP-70 kDa Antigen in Sera of Patients with Systemic Lupus Erythematosus International Journal of Molecular Sciences, Vol. 24, Artikel 10398 Vidare till DOI

Nyheter