Presentation

I mitt arbete som utbildningsadministratör träffar jag dagligen studenter, medarbetare och andra kontaktpersoner inom universitetet.
Jag är administratör på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH), och tillhör även avdelningen för verksamhetsstöd på institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Utbildningsadministration avseende programmet Specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård
 • Administrering av kursrum i Lisam
 • Viss inrapportering av resultat i Ladok
 • Inläggning av kurser, material, studenter och personal på Lisam
 • Hantering av examensarbeten i slutversion
 • Arkivering av kursmaterial och examensarbeten
 • Mottagningsattestering av VFU-fakturor, avseende ssk grund och ssk spec
 • Webbredaktör för specialistutbildningar och barnmorskeprogrammet
 • e-publicering av examensarbeten i DIVA, avseende ssk grund och ssk spec
 • Uppdatering av viss data i Bilda, avseende ssk grund och ssk spec
 • Scenarier i Edit, avseende ssk grund
 • Sekreterare i programråd, avseende ssk grund
 • Sekreterare i programutskott, avseende ssk spec
 • Tentautlämning, avseende ssk grund och ssk spec

Arbetar i följande system

 • Ladok; studieadministrativ hantering
 • Lisam; utbildningsplattform
 • DIVA; e-publicering
 • Polopoly; Webbpublicering
 • Edit; system för presentation av scenarier
 • NyA; nationellt antagningssystem
 • TAL; tentamensbokningssystem
 • TimeEdit; lokalbokningssystem
 • Raindance; avtalsdatabas och beställningssystem för varor och tjänster
 • Bilda; kurs- och utbildningsdatabas
 • OneNote, anteckningsprogram

 

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll