Fotografi av Helen Hagström

Helen Hagström

Administratör

Utbildningsadministratör på Specialistsjuksköterskeprogrammen vid avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH).

Presentation

Grunden i mitt arbete är att samverka mellan samt stödja lärare och studenter inom programmen. Min uppgift är att bistå med den hjälp som efterfrågas gällande de olika delarna inom utbildningsadministration.

Arbetsuppgiffter och ansvarsområden

 • Administratör för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård
 • Administrerar Specialistsjuksköterskeprogrammens gemensamma programrum i Lisam
 • Viss inrapportering av resultat i Ladok för de två programmen ovan
 • Hantering av examensarbeten i slutversion för de två programmen ovan
 • Arkivering av kursmaterial och examensarbeten för de två programmen ovan
 • Administrerar kursen Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, en gemensam kurs för några av ssk spec.programmen
 • e-publicering av examensarbeten i DIVA, avseende samtliga specialistsjuksköterskeprogram/barnmorskeprogrammet och masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård
 • Uppdatering av data i Bilda, avseende samtliga specialistsjuksköterskeprogram/barnmorskeprogram och tillhörande fristående kurser
 • Scenarier i Edit, avseende ssk grund T1-T6, samtliga specialistsjuksköterskeprogram/barnmorskeprogrammet, masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård och ORH uppdragskurser
 • Uppdatering av interna och externa websidor avseende ssk spec
 • Administrerar den årliga temadagen
   

Arbetar i följande system

 • Ladok; studieadministrativ hantering
 • Lisam; utbildningsplattform
 • LiU-desk, ärendehanteringssystem
 • DIVA; e-publicering
 • Edit; system för presentation av scenarier
 • Bilda; kurs- och utbildningsdatabas
 • TimeEdit; schema
 • eduSign; e-signatur

Om mig

Nätverk

 • Institutionsexpert Ladok
 • Sekreterare i programutskottet för specialistsjuksköterskeprogrammen
 • Utbildad i Hjärt- och lungräddning och Första hjälpen
 • Utbildad i Brandskydd
 • EDIT referensgrupp LiU
 • Gruppen Lisamadministratörer LiU
 • Gruppen för utbildningsadministratörer HMV

Kollegor

Organisation