Hur påverkas vi av exponering för små partiklar?

Introduktionen av medvetet tillverkade nanomaterial, men även förekomsten av oavsiktligt tillverkade nanomaterial, medför nya utmaningar i ett miljö-, hälso- samt säkerhetsperspektiv. Dessa exponeringar kan ske i arbetsmiljö såväl som i yttre miljö.

I pågående forskningsprojekt studeras risker med exponering för metallpartiklar i arbetsmiljö där gamla och nya tillverkningstekniker jämförs. Traditionella kliniska analyser kombineras med detaljerade proteinanalyser i blod samt näslavage för att få ökad kunskap om mekanismer som kan leda till ohälsa. Mitt mål är att bidra till förbättrade möjligheter för prevention samt behandling.

 

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Master i Biologi, Linköpings Universitet, 2002
  • Licentiat (Medicin) 2005-06-09: Lipoproteomics: Mapping of proteins in LDL and HDL, Th.73
  • Doktor (Medicin) 2007-03-29: Lipoproteomics: A new approach to the identification and characterization of proteins in LDL and HDL. Link.Med.Diss.986
  • Post-Doc, 2007-03-30-2009-12-31, HDLomics, EU-FP6-2005, no. 037631
  • bitr. Professor i Arbets- och miljömedicin, Linköpings Universitet, Feb. 2017

Undervisning

  • Läkarprogrammet; Föreläsningar, handledning i projekt samt basgrupper

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

2020

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll