Fotografi av Heriberto Rodriguez-Martinez

Heriberto Rodriguez-Martinez

Jag forskar på hur spermier och sädesplasma interagerar med de honliga könsorganen under spermietransport upp till ägget och hur denna interaktion resulterar i att kvinnan tolererar de främmande cellerna.

Fortplantning för att föra livet vidare till nästa generation

Miljö- och samhällsförändringar, inklusive en ökad stressig livsstil, begränsar reproduktionen; en stor sentinel av ekosystemens, djurs och människors hälsa.

Min forskning fokuserar på växelverkan mellan spermier och dess bärande sädesplasma med det kvinnliga könsorganet före och under befruktning. Detta innefattar att bestämma hur sädesvätskan kan signalera och framkalla genomiska skift i det kvinnliga könsorganet i förhållande till mammans immuntolerans mot de främmande spermierna och deras proteiner.

Min forskning, som täcker områden av komparativ reproduktivbiologi/bioteknik, andrologi och cryobiologi, försöker avslöja värdefulla biomarkörer för manlig fertilitet, av det komplicerade signalsystemet som transkriptom och proteom, hos den främsta vätskan och hur de är begränsade av kryopreserveringen.

Förstärkning av vår diagnoskapacitet i andrologi och assisterad reproduktiv teknik är fortfarande min ledstjärna.

Publikationer

2023

2022

Fler publikationer

Min forskning

CV