Fotografi av Huan-Ji Dong

Huan-Ji Dong

Adjungerad universitetslektor, Docent

Överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin. Min forskning handlar om interdisciplinär rehabilitering för personer vid långvarig smärta och samsjuklighet, bland annat obesitas/fetma. Jag forskar även inom långvarig smärta hos äldre. 

Presentation

I min kliniska vardag möter jag patienter med långvarig smärta och samsjuklighet, då smärta sällan är det enda besväret. Smärtrehabilitering kräver en biopsykosocial syn och patienter med samsjukligheter kan ha nytta av skräddarsydda rehabiliteringsåtgärder.

Min forskning utgår från en biopsykosocial syn på smärta och är fokuserad på två områden:

  1. Effekterna av multimodal smärtrehabilitering. Jag använder ett nationellt register för smärtrehabilitering med fokus på smärtpatienter med fetma.
  2. Smärta hos äldre. Jag arbetar med både populationsstudier samt studier inriktade mot rehabilitering av sköra äldre. 

Pedagogisk presentation

Om mig

CV

  • 2022 – Överläkare, Smärt-rehabiliteringscentrum, Region Östergötland
  • 2021 – Docent i rehabiliteringsmedicin
  • 2020 – Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Smärt-rehabiliteringscentrum, Region Östergötland
  • 2012 – 2020 Underläkare, AT-läkare, ST-läkare, Region Östergötland
  • 2010 – 2014 Med dr i geriatrik, Linköpings Universitet

Publikationer

2023

Elin Storm, Nina Bendelin, Kim Bergström Wessman, Maria M. Johansson, Mathilda Björk, Huan-Ji Dong (2023) Lifestyle changes are burdensome with my body broken by pain and obesity: patients perspectives after pain rehabilitation BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 24, Artikel 840 Vidare till DOI
Björn Gerdle, Elena Dragioti, Marcelo Rivano Fischer, Huan-Ji Dong, Asa Ringqvist (2023) Catastrophizing and acceptance are mediators between insomnia and pain intensity-an SQRP study of more than 6,400 patients with non-malignant chronic pain conditions FRONTIERS IN PAIN RESEARCH, Vol. 4, Artikel 1244606 Vidare till DOI
Huan-Ji Dong, Emmanuel Bäckryd (2023) Teaching the biopsychosocial model of chronic pain: Whom are we talking to? Patient Education and Counseling, Vol. 110, Artikel 107645 Vidare till DOI

2022

Ömer Elma, Katherine Brain, Huan-Ji Dong (2022) The Importance of Nutrition as a Lifestyle Factor in Chronic Pain Management: A Narrative Review Journal of Clinical Medicine, Vol. 11, Artikel 5950 Vidare till DOI
Bijar Ghafouri, Emelie Edman, Marie Löf, Eva Lund, Olof Dahlqvist Leinhard, Peter Lundberg, Mikael Forsgren, Björn Gerdle, Huan-Ji Dong (2022) Fibromyalgia in women: association of inflammatory plasma proteins, muscle blood flow, and metabolism with body mass index and pain characteristics Pain Reports, Vol. 7, Artikel e1042 Vidare till DOI

Om min avhandling och disputation 2014

85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma.

Det är i en färsk doktorsavhandling från Linköpings universitet som Huan-Ji Dong, läkare och doktorand i geriatrik, ifrågasätter den negativa bild av åldrande som ofta överväger i samhällsdebatten.

Knappt 500 Linköpingsbor födda 1922 deltog i studien ELSA 85, som genomfördes med enkäter, hembesök och besök på läkarmottagning. Dessutom kartlades deltagarnas sjukvårdsbesök och sjukvårdskostnader. Tre år senare analyserades kroppssammansättningen hos kvinnorna.

Resultaten visar att majoriteten av 85-åringarna klarade sig självständigt och skattade sin hälsorelaterade livskvalitet högt, trots flera kroniska sjukdomar och frekvent användning av hjälpmedel. Riskfaktorer för att hamna på sjukhus var täta besök hos distriktsläkare, bruk av flera hjälpmedel, förekomst av hjärtsjukdom eller minst två andra sjukdomar.

Oroande var att 85-åringar med fetma (BMI över 30) hade mer problem att röra sig och utföra aktiviteter för att klara sitt boende, som att laga mat, städa och tvätta.

– I takt med att allt flera lider av fetma i hög ålder kommer behoven av omsorgsinsatser att öka, säger Huan-Ji Dong.

Sammanfattningsvis visar studien en övervägande positiv bild med bevarad hälsa och funktion för tre fjärdedelar av den äldre befolkningen. För den mindre gruppen såg forskarna hur vissa mönster av multisjuklighet påverkade behovet av sjukvård. Därför är det viktigt att beakta komplexiteten av sjukdomar i planeringen av den framtida vården. Personer med normalvikt eller övervikt klarar sin funktion bättre och lever mer självständigt än de som lider av fetma.

Avhandling: Health Maintenance in Very Old Age — Medical Conditions, Functional Outcome and Nutritional Status. Linköping University Medical Dissertations No1398. Disputationen ägde rum torsdag 3 april kl 09.00 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US. Opponent var professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet.

Undervisning

Organisation