Presentation

I min kliniska vardag möter jag patienter med långvarig smärta och samsjuklighet, då smärta sällan är det enda besväret. Smärtrehabilitering kräver en biopsykosocial syn och patienter med samsjukligheter kan ha nytta av skräddsydda rehabiliteringsåtgärder.

Min forskning utgår från en biopsykosocial syn på smärta och är fokuserad på två områden:

  1. Effekterna av multimodal smärtrehabilitering. Jag använder ett nationellt register för smärtrehabilitering med fokus på smärtpatienter med fetma.
  2. Smärta hos äldre. Jag arbetar med både populationsstudier samt studier inriktade mot rehabilitering av sköra äldre. 

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • 2021 – Docent i rehabiliteringsmedicin
  • 2020 – Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Smärt-rehabiliteringscentrum, Region Östergötland
  • 2012 – 2020 Underläkare, AT-läkare, ST-läkare, Region Östergötland
  • 2010 – 2014 Med dr i geriatrik, Linköpings Universitet

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Organisation Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll