Fotografi av Huan-Ji Dong

Huan-Ji Dong

Adjungerad universitetslektor, Docent

Överläkare och docent i rehabiliteringsmedicin. Min forskning handlar om interdisciplinär rehabilitering för personer vid långvarig smärta och samsjuklighet, bland annat obesitas/fetma. Jag forskar även inom långvarig smärta hos äldre. 

Presentation

I min kliniska vardag möter jag patienter med långvarig smärta och samsjuklighet, då smärta sällan är det enda besväret. Smärtrehabilitering kräver en biopsykosocial syn och patienter med samsjukligheter kan ha nytta av skräddarsydda rehabiliteringsåtgärder.

Min forskning utgår från en biopsykosocial syn på smärta och är fokuserad på tre områden:

  1. Effekterna av multimodal smärtrehabilitering. Jag använder ett nationellt register för smärtrehabilitering med fokus på smärtpatienter med fetma.
  2. Att inkludera hälsosamma kostvanor som livsstilsförändring i smärtrehabilitering. Jag driver interventionsstudier riktade mot nutrition för att utveckla smärtrehabilitering.
  3. Smärta hos äldre. Jag arbetar med både populationsstudier samt studier inriktade mot rehabilitering av sköra äldre. 

Pedagogisk presentation

Vi utvecklar och implementerar olika pedagogiska verktyg för kommunikation i vården för att ge en bra förståelse av långvarig smärta, som i sig är en kronisk sjukdom.

Om mig

CV

  • 202402-202404 - forskningsvistelse i Newcastle och Sydney, Australien: Hunter Integrated Pain Service, John Hunter Hospital, St Vincent’s Hospital Sydney och Hunter Medical Research Institute, University of Newcastle
  • 2022 – Överläkare, Smärtrehabiliteringscentrum, Region Östergötland
  • 2021 – Docent i rehabiliteringsmedicin
  • 2020 – Specialistläkare i rehabiliteringsmedicin, Smärt-rehabiliteringscentrum, Region Östergötland
  • 2012 – 2020 Underläkare, AT-läkare, ST-läkare, Region Östergötland
  • 2010 – 2014 Med dr i geriatrik, Linköpings Universitet

Publikationer

2024

Huan-Ji Dong, Katherine Brain, Max Olsson, Elena Dragioti, Björn Gerdle, Bijar Ghafouri (2024) Eating habits and the desire to eat healthier among patients with chronic pain: a registry-based study Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 4705 Vidare till DOI
Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Maria Johansson (2024) Effects of proactive healthcare on pain, physical and activities of daily living functioning in vulnerable older adults with chronic pain: a pragmatic clinical trial with one- and two-year follow-up European Geriatric Medicine Vidare till DOI

2023

Huan-Ji Dong, Emmanuel Bäckryd (2023) Teaching the biopsychosocial model of chronic pain: Whom are we talking to? Patient Education and Counseling, Vol. 110, Artikel 107645 Vidare till DOI
Elin Storm, Nina Bendelin, Kim Bergström Wessman, Maria M. Johansson, Mathilda Björk, Huan-Ji Dong (2023) Lifestyle changes are burdensome with my body broken by pain and obesity: patients perspectives after pain rehabilitation BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 24, Artikel 840 Vidare till DOI
Björn Gerdle, Elena Dragioti, Marcelo Rivano Fischer, Huan-Ji Dong, Asa Ringqvist (2023) Catastrophizing and acceptance are mediators between insomnia and pain intensity-an SQRP study of more than 6,400 patients with non-malignant chronic pain conditions FRONTIERS IN PAIN RESEARCH, Vol. 4, Artikel 1244606 Vidare till DOI

Organisation