CV

Legitimerad psykolog
M.Sc. Psykologi
Civilsamhällets hedersomnämnande 2020

Publikationer

Forskning

Undervisning

Organisation