Arbetskraftsmigration från de baltiska staterna 

Indre Genelytes doktorandprojekt fokuserar på arbetskraftsmigration från de baltiska staterna och dess inverkan på arbetsmarknader i de mottagande skandinaviska länderna.

Indre kom till REMESO på våren 2011. Hon har studerat vid Vilnius Universitet (Litauen) och har en BA i Socialt Arbete och en Master i Socialt arbete och socialpolitik.

Hon fick ett bidrag från Litauens forskningsråd och skrev rapporten "Old Age Pensioners’ Living Standards Development in 1999-2008", som publicerats i den referee-granskade tidskriften "Gerontologija", 11(3), 2010. Hennes MA-uppsats är en uppsats med titeln  "Poverty and Social Exclusion in European Union, Welfare State" (MA-uppsats, 2011).

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

RelateratVisa/dölj innehåll