Fotografi av Inger Andersson

Inger Andersson

Controller

I mitt arbete stöttar jag institutionens ledning och anställda i ekonomifrågor. Jag har också ett samordningsansvar för institutionens ekonomifunktion.

Presentation

Jag arbetar som controller vid IBL. Det innebär att jag arbetar med att analysera och följa upp verksamheten kopplat till mål och budget. Jag arbetar tillsammans med både institutionsledning och med övriga inom IBLs ekonomifunktion men har det övergripande ansvaret för budget och bokslut samt ekonomisk uppföljning av verksamheten. 

Ekonomifunktionen vid IBL